RSS
 

Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létező Hely

19 feb

2013. február 11. hétfő; 12.30

Szeretett leányom, Szívem óhaja az, hogy megmentsem a pokol kínjaitól azokat az embereket, akik szörnyű bűnt követnek el.

Minden egyes elkövetett halálos bűnért, kínzó tűz fogja marcangolni a lelket, mintha az eleven húsból lenne. Megszakad a szívem az ilyen lelkek szorongástól és rettegéstől való sírásától, ahogy a pokol mélyére vonszolják őket.

Meghasad a Szívem, és borzasztó fájdalmat Érzek ezen szegény lelkek miatt. Sok, jelenleg a földön élő ember van szörnyű veszélyben. Azért, mert oly sokan vélekednek úgy, hogy a halálos bűn csak egy apró vétek, és ebből fakadóan meg is indokolják azt. Majd tovább folytatják önpusztító útjukat. Hacsak nem látják be, milyen súlyos hibákat vétenek, kárhozatot fognak szenvedni, melynek során kínok közt fognak égni, az örökkévalóságig.

Oly kevés ember hisz a pokol létezésében. Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létező hely. Nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten nem engedné meg egy ilyen hely létezését, és hogy minden bűn, függetlenül attól mennyire súlyosak, megbocsátásra kerülnek. Én ezt azoknak a hibáknak tulajdonítom, amiket azon felszentelt szolgák követtek el, akik évtizedeken át megadták magukat egy szekuláris világ nyomásának. Ez az ámítás lelkek milliárdjainak vesztét jelentette. És, habár ezen lelkek számára már túl késő, még van idő azok megmentésére, akik ma a halálos bűn foltjával vannak megjelölve.

Imádkozzatok, hogy ezeket az embereket meg lehessen védelmezni a sátán gonosz csábításától, aki örvendezik várható sorsuk felett. Csak akkor fog és tud Világosságom kiáradni rájuk, amikor felnyitják saját szemüket a bűn igazságára. Habár ők gyötörnek Engem gonoszságukkal, nincs köztük egyetlen egy sem, aki ne érezné magát rosszul, vagy ne lenne kétségbeesett, bűnei miatt. Habár sokan tudják mi az oka az effajta nyugtalanságnak, semmit sem tesznek majd ellene, miközben továbbra is elnézőek lesznek bűneikkel, és megindokolják azokat. Némelyek ezt azért teszik, mert körbe vannak véve azon hazugságok sötétségével, melyek beágyazódtak kultúrájukba. Az efféle hazugságok a bűn elfogadását hirdetik.

Segítsetek Nekem megmenteni őket ezzel a Litániával.

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (5) a Halálos Bűnben Lévők Üdvösségéért

“Jézus, ments meg minden bűnöst a pokol tüzétől.
Bocsáss meg a megfeketedett lelkeknek.
Segíts nekik, hogy meglássanak Téged.
Emeld ki őket a sötétségből.
Nyisd fel szemüket.
Nyisd meg szívüket.
Mutasd meg nekik az Igazságot.
Mentsd meg őket.
Segíts nekik, hogy meghalljanak.
Szabadíts meg őket a gőgtől, a bujaságtól és az irigységtől.
Védelmezd meg őket a gonosztól.
Hallgasd meg segítségkérésüket.
Fogd meg kezüket.
Vond Magadhoz őket.
Védd meg őket a sátán csábításától. Ámen.”

Követőim, segítsetek nekik azáltal, hogy minden nap kértek Engem, hogy bocsássak meg nekik, azokért a szörnyű sértésekért, melyeket Rám zúdítanak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért