RSS
 

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet

05 feb

2013. január 29. kedd, 04.15

Drága, szeretett leányom, a sátán dühe zúdul a világra, ahogy a Szentlélek – ezen és más, Általam jóváhagyott Küldetéseken keresztül – fokozza az Ő Isteni Jelenlétét nagyon sok lélekben.

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet.

Most nagy gondossággal meg kell kezdeni a Visszatérésem Nagy Napjára való felkészülés idejét. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én növelni fogom hiteteket, és akkor megsokasodtok majd mindenütt.

Ez a Küldetés a betetőzése valamennyi – az Atyám által az emberiségnek adott – útmutatásnak, mindazok számára, akik előtted jöttek. Nem vetted észre, hogy a próféták, a kezdetektől fogva, amikor az Úr Napját írták le, az az Én Időmre utal, arra az időszakra, melyben Én be fogom teljesíteni a végső szövetséget?

Az a Tervem, hogy eljövök, és nektek adom az örök életet, melyet akkor Ígértem, amikor megszabadítottalak benneteket a bűn rabláncaitól Kereszthalálom által. Nektek, akik nem bíztok Bennem, tudnotok kell, hogy Én soha nem tudnálak becsapni benneteket egy olyan Küldetéssel, mint amilyen ez. Én nem kérnélek benneteket arra, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, hogy harcoljatok a gonosz ellen, vagy nem buzdítanálak benneteket arra, hogy imádkozzatok, ha nem Én lennék az, a ti Jézusotok, Aki hív most benneteket.

Szegény kicsinyeim, ti egy vadonban éltek, melyet nem ti idéztetek elő. Én Vagyok a ti egyetlen kiutatok. Ha nem követtek Engem most, akkor el fogjátok vesztegetni az időt azzal, hogy tévelyegtek, eltévedtek és elkalandoztok. Hitetek csak a Szentségek által maradhat erős. Őrizzétek meg hiteteket, és Engem kövessetek. Ez minden, amit Kérek. És imádkozzatok a lelkek üdvösségéért.

Én soha nem foglak elítélni benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De Én soha nem fogom megbocsátani nektek, ha káromoltok az Isten Szava ellen, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha ti nem hisztek Üzeneteimben, akkor hagyjátok azokat, és folytassátok az Irántam való áhítatot.

Drága Tanítványaim, gyorsan meg kell alakítanotok majd egy nagy hadsereget, és egy erős védelmet Isten ellenségei ellen. Ahogy ez fokozódni fog, kérlek, buzdítsátok a lehető legtöbb felszentelt Szolgámat, hogy segítsenek benneteket. Nem számít, mekkora ellenállásba is ütköznek, de fontos, hogy ők továbbra is biztosítsák a napi Szentmisét, és a Szentáldozás Szentségét a rászorulóknak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.