RSS
 

Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat, végig az Igazság Útján

14 feb

2013. február 7. csütörtök, 23.30

Legdrágább leányom, mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim oly nagyon szeretik azokat a jó dolgokat, melyeket Én nyújtok a földön?

Mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim oly nagyon szeretik és csodálják az Általam Teremtett csodaszép világot?

Mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim szeretik egymást, és örömüket lelik másokban?

Az, hogy ezek mind Ajándékok, Tőlem, a ti szeretett Atyátoktól. Soha nem szabad félnetek ezektől a csodálatos Ajándékoktól, és nem szabad bűnösnek sem éreznetek magatokat, amikor ezek örömet szereznek nektek.

Azonban a legjelentősebb Ajándék, melyet Hozok nektek, a mindannyiatok iránt érzett Szeretetem. Ez egy kivételes Szeretet, és a mások iránt érzett szeretet a szívetekben csak kicsit hasonlít az Én Mindenható Szeretetemhez.

Viszont, ha eme különleges Ajándékok iránti szereteteteket, Atyám iránti szeretetetek elé helyezitek, akkor nem fogtok békét érezni. Így, habár örömet leltek majd az Általam nektek adott Ajándékokban, csak akkor lehet ezeket illően élvezni, ha ezek a szív – Teremtőtök iránti – tiszta szeretetével párosulnak.

Örökké ölelő Szeretetem akkor nyert bizonyítást számotokra, amikor Én elküldtem nektek az Én Egyszülött Fiamat, hogy megszabadítson benneteket a bűntől. Ő volt az Én legnagyobb Ajándékom, és Általa fogtok örök életre lelni Új Paradicsomomban.

Az Út már meg van alapozva számotokra, és gondosan ki lesz alakítva, egészen a Paradicsom Kapujáig, ezen Mennyből való utolsó Küldetés révén.

Jöjjetek, kövessétek Fiamat végig az Igazság útján, és engedjétek, hogy egy védőburkot Vonjon körétek, Nagy Irgalmassága révén.

Kitárom Szent Karjaimat, és Fiam Szövetségébe ölellek benneteket, ahogy Ő előkészíti valamennyi Gyermekem Hozzám való hazahozatalának befejező szakaszát.

Otthonotok egybefonódik az Enyémmel. Türelem, állhatatosság, szenvedés, könnyek és Fiam iránti szeretet, ezek mind együtt járnak majd azzal, ahogy ezen a rögös úton haladtok Felém. Csak az igazán erősek fogják elérni az utolsó szakaszt.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért