RSS
 

Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget

01 feb

2013. január 26. szombat, 19.22

Legdrágább leányom, Drága Fiam, aki kegyetlen halált szenvedett Gyermekeimért, az Ő Nagy Irgalmasságára készül.

Én, egészen mostanáig,  megadtam Neki a szükséges időt arra, hogy az Ő Isteni Irgalma által a lehető legtöbb lelket visszahozza, anélkül hogy le kellene mondania egyetlen tévelygő lélekről is. Már nagyon közel az ideje az emberiségnek szánt Ajándékomnak.

Az emberiség eltékozolta azt az időt, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a földön éljen. Az emberek elutasították Őt. Nem lesz ez másként második alkalommal sem, amikor Én engedélyt adok Neki, hogy visszatérjen. Ugyanúgy el fogják utasítani Őt.

Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget. De ez a csoda csak akkor lehetséges, ha Én, a mindenség Teremtő Istene, biztosítani tudom, hogy az emberiség szabad akarata érintetlen maradjon. Ebbe az Ajándékba, a szabad akarat Ajándékába soha nem szabad beavatkozni. Ha valaki ezt ajándékként felajánlja Nekem, ez a legdrágább és legtökéletesebb ajándék mind közül.

Azzal, hogy a lelkek szembesülnek bűneik bizonyítékával, Fiam ösztönözni tudja őket, hogy válaszoljanak Hívására. És ha bűnbánatot mutatnak, Fiam Irgalma lelkek milliárdjait fogja felölelni, akik máskülönben sohasem tudnának megmenekülni.

Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy kellőképpen készüljetek fel.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért