RSS
 

Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak

12 feb

2013. február 5. kedd, 19.45

Gyermekeim, törekedjetek a másik megvigasztalására, amikor összegyűltök, a világ minden szegletében, hogy megalakítsátok Fiam Maradék Hadseregét.

Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak, és olykor hiábavalónak is érezhetik ezt. Minden egyes – az Imahadjárat imáinak imádkozására – megalakult Imacsoportért, drága Fiam egy különleges Kegyelemben fog részesíteni benneteket.

Ő jelen van minden egyes csoportban, és Ő ezt tudomásotokra fogja hozni. Érezni fogjátok az Ő Szeretetét, és tapasztalni fogjátok a gyümölcsöket, amint azok kiáradnak majd, és terjesztik az Ő Legszentebb Igéjét.

Gyermekek, áldottak vagytok, hogy megadatik nektek az alázatosság Ajándéka, mert közületek csak ti – akik minden kétség nélkül elfogadjátok Fiam Igéjét – fogtok sok megtérést teremni, Imacsoportjaitok által.

A Szentlélek most sebesen jár-kel köztetek, legdrágább gyermekek, és oly nagy örömet szerez számomra látni azt, hogy Ő mennyire megmozgatja a lelketeket.

Egységben kell maradnotok, kicsinyeim, mert Fiamnak szüksége van a ti szeretetetekre és elkötelezettségetekre, hogy Ő meg tudja menteni az emberiséget. Ugyanakkor ti célpontjaivá váltok a gonosznak, aki ki fog ereszteni minden démont az ő szárnya alól, hogy belétek hatoljanak, és megosztottságot okozzanak. Ismerjétek fel ezeket a kísértéseket annak, amik azok valójában, és teljes mértékben bízzatok Fiamban. Hívjatok engem, a ti szeretett Édesanyátokat, hogy őrizzem meg egységben Imahadjárati Imacsoportjaitokat.

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

„Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”

Menjetek békével, szeretett gyermekeim, és legyetek tudatában, hogy Isten Maradék Hadserege, Fiam Kegyelme által, segíteni fog Neki a lelkek milliárdjainak megmentésében.

Szeretett édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.