RSS
 

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát

05 feb

2013. január 28. hétfő, 21.15

Drága, szeretett leányom, mondd meg Tanítványaimnak, hogy soha nem szabad feladniuk Szent Szavam (Üzenetem) iránti elköteleződésüket.

Az ateizmus elharapódzása oda vezet, hogy Istennek, vagy az Általa előírt törvényeknek a puszta említése is felháborodást kelt. Mintha már istenkáromlás lenne (meg)említeni Isten szerepét az életetekben.

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát, azért hogy kiirtsák az Isten iránti tisztelet minden nyilvános kifejezését.

Szegény Követőim, nehéz lesz felemelnetek hangotokat az Én Nevemben. Sértegetni fognak benneteket, és szörnyű dolgokat fognak állítani Rólam, de ti nem fogtok tudni megvédeni Engem.

Azoknak a Keresztény országoknak, kiknek népei tisztelnek Engem, nem fogják megengedni, hogy nyíltan hirdessék Kereszténységüket, azon törvények megalkotásának következtében, melyek ellenszegülnek Tanításaimnak.

Oly sokan nem akarnak megismerni Engem. Titeket, akik viszont meg akartok ismerni, üldözni fognak. Ezalatt azt Értem, hogy minden alkalommal, amikor próbáltok imádkozni Hozzám, megzavarják majd egyedülléteteket. Minden egyes alkalommal, amikor próbáltok részesülni a Szentségekben, egyre nehezebb lesz hozzájutnotok.

Majd amikor megalakítjátok az Imacsoportokat, azt fogják mondani nektek, hogy szüntessétek meg. Minden egyes csoport, nemcsak ellenállást fog tapasztalni bizonyos körök részéről, de csaló szélhámosok is próbálnak majd beférkőzni a csoportokba, hogy tönkretegyék a gyümölcsöket, melyeket ezek a csoportok teremnek majd végül. Még soha ilyen ellenállást nem láttatok, mint amit látni fogtok, Irántam, Imahadjárati Imacsoportjaim, vagy Üzeneteim iránt.

Sok pap gyorsan fog válaszolni Hívásomra, mert megismernek Engem, és felismerik Hangomat. Nagyon sokuk továbbra is hívogatva lesz, mígnem Kérésem, hogy készítsék fel a rájuk bízott lelkeket, megválaszolásra kerül majd.

De míg számuk gyarapszik, addig nyájukban többek felháborodásban és elutasításban fognak kitörni. Ők az Irántam való szeretetük miatt fognak szenvedni. Ellenségeiket azok alkotják majd, akik szeretnek Engem, de akik félre vannak vezetve azok által, akiknek hűséget fogadtak. Másokat a gonosz lélek fog megkísérteni, hogy utasítsanak el Engem. Ők ezt azért teszik majd, hogy megakadályozzák Atyám Akaratának beteljesítésére vonatkozó Tervemet, hogy a lelkek megmeneküljenek, és hogy Isten valamennyi gyermekét átölelje az Ő Új Paradicsomában.

Álljatok ellen az efféle törekvéseknek, de maradjatok méltóságteljesek mindenkor. Továbbra is imádkozzatok azon felszentelt Szolgáimért, akik Júdáshoz hasonlóan, megcsókolják egyik Orcámat, miközben a másik Orcámra adott csókkal elárulnak Engem.

Veletek maradok majd ezen gyötrelem közepette, amikor még inkább megdöbbentek majd attól a gyűlölettől, mely azok szájából fog záporozni, akik Tanítványaimnak vallják magukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.