RSS
 

Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új Életbe, egy Új Megújult Paradicsomba

20 feb

2013. február 12. kedd, 02.19

Szeretett leányom, a világban oly sok ember nincs tudatában lelkiségének. Olyannyira magukkal ragadták őket a mindennapi életükkel, munkájukkal, szülői szerepükkel, vizsgáik letételével és önképzésükkel kapcsolatos dolgok, hogy elfelejtkeztek a földi idejük véget érte utáni életükről.

Az rendjén is van, ha megtesznek minden tőlük telhetőt a kötelezettség tekintetében, hogy élelmezzék és ruházzák magukat, de ha elhanyagolják lelki jólétüket, megtagadják maguktól a legnagyobb ajándékokat, melyek rájuk várnak.

Sokan elfelejtik, hogy Atyám bármikor elveheti az életet. Ha a lelkek nincsenek felkészülve, bánni fogják, és lehet, hogy nem jutnak a Mennybe akkor, amikor eltávoznak ebből az életből a következőbe.

Azoknak, akik elfoglalt életet élnek, nehéz átgondolniuk, mi történik, amikor az Isten által számukra adott idő véget ér. Mert sokan ijesztő dologként tekintenek a halálra, és nem olyasvalamiként, amiről szívesen gondolkodnak. És ezért ők elutasítanak Engem, az ő Jézusukat, az Atyám Királyságába vezető útjukat. Én, Jézus Krisztus Vagyok az egyetlen út az örök élet – egy számotokra ismeretlen élet – elnyerésére. 

Szeretném elmondani nektek, hogy egy csodálatos élet vár Isten minden gyermekére. Ez az élet azért jelentőségteljes, mert ahogyan éltétek a földön nektek adatott életet, az fogja meghatározni jövőtöket.

Soha ne gondoljatok a halálra úgy, mint a végre. Inkább gondoljatok rá úgy, mint egy új és csodálatos élet kezdetére. A földön eltöltött időtök egy próbatétel. Egy teszt, és sok szempontból egyfajta száműzetés. Bűnösnek születtetek, és bűnösként is fogtok meghalni. De azokra a bűnösökre, akik szeretik egymást, akik másokkal szeretettel és tisztelettel törődnek, és akik az Én Képmásomra élik életüket, sok minden vár majd.

Isten minden gyermeke iránti Nagy Könyörületességemből fakadóan, Én rendkívül kivételes dolgokat teszek a lelkekért, akik elveszetten és összezavarodottan bolyonganak. Én próbálom elérni azokat a lelkeket, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám, és Én felkavarom szívüket, hogy együttérzéssel legyenek mások iránt.

Sokan nem veszik észre, hogyan Munkálkodom szívükben, de Én ezt azért teszem, hogy Magamhoz vonzzam őket. Én futva jövök minden lélekhez, aki hív Engem, még ha bizonytalan is Létezésemben. Azonnal válaszolok, és meghallok minden szándékot. Én egy Szerető Isten Vagyok. Engem nem könnyű haragra gerjeszteni. Én Türelmes Vagyok. Én várakozom. Én Hűséges Vagyok. Én Irgalommal teljes Vagyok. Én várom, hogy minden lélek felismerje Hívásomat, mert hamarosan semmi kétségük sem lesz afelől, hogy Kinek a Hangját hallják, hívogatván őket, hogy tapasztalják meg Isten Szeretetét.

Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy új életbe, egy új megújult Paradicsomba. Habár ez az idő a földön megpróbáltatásokkal, nyomasztó dolgokkal, feszültségekkel, hullámvölgyekkel teli lehet, össze sem hasonlítható annak az életnek a békéjével és dicsőségével, mely mindazokra vár, akik szeretnek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért