RSS
 

Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát

27 feb

2013. február 20. szerda, 19.30

Szeretett leányom, habár lehet, hogy igazságtalannak tűnik, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell a hamis próféta és az Antikrisztus uralma alatt, de tudnotok kell a következőt. A földön lévő valamennyi léleknek, bizonyos mértékben, megtisztulásuk érdekében el kell szenvednie annak az elutasításnak a fájdalmát és azt a kínt, melyet Én szenvedtem el. 

Én, Nagy Irgalmasságom által, gondoskodni fogok arról, hogy ez a megtisztulás gyorsan végbemenjen. Ezt követően Követőim száma gyarapodni fog, készen állván Második Eljövetelemre. Atyám rendkívül gyengéd Szívvel fog őrködni mindazon megpróbáltatás felett, melyeket valamennyi Gyermeke érezni fog. Ő be fog avatkozni, ha a Keresztényeknek okozott üldöztetés gonosz tettei meghaladják a megengedettet, és Ő el fogja pusztítani az ilyen gonosz embereket.

Várjátok most Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, mert ez ki fogja válogatni a jókat a gonoszok közül. Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát.

Készüljetek lelketek megmentésére. A megátalkodott lelkek köztetek, majd egy nagyon rövid időt kapnak arra, hogy alázattal térdre boruljanak, és Irgalmamért könyörögjenek. Akkor aztán a trombiták felharsannak, és a vég felé vezető próféciák kibontakoznak majd, a megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért