RSS
 

A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál

24 feb

2013. február 15. péntek; 20.10

Szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy vonzza és megragadja azokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik keresztényeknek tartják magukat, mégis csak apró dolgokban méltányolnak Engem.

Bántó az ő közömbösségük. Tanításaim általuk történő értelmezése, melyeket aztán kiforgattak világi életmódjuknak megfelelően, a legrosszabb formája az Én, az ő Jézusuk elárulásának.

A fiatalok, a középkorúak és az idősek, akik mind a Kereszténység állítólagos követői, megbántanak Engem a saját felhígított verziójukkal, melyről azt hiszik, Isten számára elfogadható. Ők saját maguk létrehoztak egy új tant, amely megfelel az ő életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy még mindig kedvesek Isten előtt, és hogy tanaik elfogadhatóak az Ő számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az Ő kiengesztelésére tett kísérletek süket fülekre találnak majd. Isten sosem fogja elfogadni a hazugságokat. A Mindent-látó Isten Szemében semmi sem kerül elfogadásra, mely a kereszténység új koncepcióját, valamint a bűn elfogadását és elnézését hirdeti, nem számít, mennyire jól van az becsomagolva, vagy mily csodálatos nyelvezettel van megfogalmazva. Ő sosem fog elfogadni új törvényeket, melyek becsmérlik az Általam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója által örökül hagyott Szentségeket.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a sátánnak, az emberek szíve köré vont szorításából. Én önként lemondtam az Életemről, hogy megváltsalak titeket, valamint hogy megszabadítsalak benneteket a rabláncoktól – melyekkel a sátán megkötözött benneteket -, és a pokol tüzétől. Ez azt jelentette, hogy a pokolnak már nincs többé hatalma felettetek, mivel megkaptátok a szabadságot a választásra, a Királyságomban való élet, vagy a pokol mélyén lévő halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy meghálálja Nekem ezt a különleges Ajándékot? Megpróbálják igazolni a bűnt az Én Szememben. Visszataszító bűnöket vonultatnak fel Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat. Ami még rosszabb, hogy különféle módokon, a saját igényeiknek megfelelően, át akarják alakítani Szentségeimet, majd azokat mint egy förtelmet bemutatni Nekem. A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál. Ők mégis megteszik ezt, és megsértenek Engem. Könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván az Atyám Tízparancsolata elleni vétkeket. Próbálják meggyőzni saját magukat, hogy ez elfogadható Isten előtt, miközben ez sosem lehet az.

Isten minden Törvénye a Mennyből származik. A bűn az bűn, Isten Szemében, és sosem igazolható az emberi értelmezés által.

Ami rombolja Egyházamat, az az ezen modern keresztény szószólók megtévesztett gondolkodásmódja, akik minduntalan arra törekednek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Kereszténység Tanításait. Ez borzalmas összezavarodottságot okoz.

Ők gúnyt űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Íme, így térnek vissza a keresztények a pogánysághoz, és az átállás hirtelen lehet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások – mindben egy dolog a közös. Követőik egy ember alkotta istent tisztelnek. Az ilyen vallások sértik Istent, sőt az egyik egyházban, a szabadkőműves templomokban, egyáltalán nem Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Emiatt kell a világnak elfogadnia az Igazságot, és nem áldozatul esnie a megtévesztésnek, melyet a fenevad fog elültetni köztetek, az idő előrehaladtával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.