RSS
 

A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek

03 feb

2013. január 27. vasárnap, 20.30

Drága, szeretett leányom, köteles Vagyok tájékoztatni Követőimet, hogy némely felszentelt Szolgám meg fog fenyíteni benneteket. Néhányuk hamarosan arra fog utasítani benneteket, hogy hagyjátok abba ezt a Feladatot.

Úgy fognak bánni veletek, mint ahogy Tanítványaimmal bántak a papok az ő idejükben. Nekik is azt mondták, hogy hagyjanak ott Engem, és sokukat nem engedték be a templomokba, hogy hódolhassanak Istennek, Örök Atyámnak.

Az emberiségnek szóló Ígéreteimet illető sok félreértést egyfajta eszközként fogják használni, hogy másokat arra buzdítsanak, hogy utasítsanak el Engem, amint Én jelenleg Szent Szavamat (Üzenetemet) közlöm az egész világgal.

Titeket, Tanítványaim, eretnekségekkel fognak vádolni, és azt mondják majd, hogy nem követitek a Szent Tant.

Súlyos hibát követnek majd el Felszentelt Szolgáim, ha a Királyságomhoz vezető út elágazásánál a rossz utat fogják követni. Tudatlanságból teszik majd ezt, mert sokuk azt feltételezi, hogy már ismeri azokat a próféciákat, melyeket még ki kell nyilatkoztatnom a világnak, Második Eljövetelem előtt.

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor arra utasítják majd őket, hogy helytelen dolgot tegyenek, azaz utasítsák el a mindannyiatoknak – a lelkek üdvösségére – adott Figyelmeztetéseimet. A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek.

Egyházam egyetlen felszentelt szolgája sem érti a Jelenések Könyvét, még. Ők tájékoztatva lesznek, és ezt Én részletekben fogom tenni. Csak akkor lesz a tudomásotokra hozva, amikor Én úgy határozok, hogy itt az ideje.

Kérlek, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Vigyázzatok, amikor megítélitek Isten Szavát (Üzenetét), melyet az Ő választott prófétáinak ad(ott). Ha szigorúan ítélitek meg őket, ti is ekként lesztek megítélve. Ha kegyetlenül elutasítják őket, ti is el lesztek utasítva Igazságos Kezem által. Ha szeretettel elfogadjátok őket, Én Szent Karjaimba ölellek majd benneteket.

Semmi olyat nem adok most nektek, amely Atyám Könyvével ellentétes, mert az lehetetlen. Én azért jövök most, hogy befejezzem az Általam, a földi Időm során adott Tanításokat. Amikor Művem befejeződik, Szövetségem végre beteljesedik majd. Akkor Én elhozom a Legdicsőségesebb Ajándékot, az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért