RSS
 

Archive for február 24th, 2013

Ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni

24 feb

2013. február 18. hétfő; 18.00

Szeretett leányom, ahogy fokozódnak a változások földi Egyházamban, úgy fognak a hamis próféták hangjai is felerősödni majd, kórusban, hogy támogassák Egyházamban a förtelmet. Amint Én kinyilatkoztatom számodra, az igaz végidő próféta számára az Igazságot – melynek jelentős része már ismeretes -, a hazugságok terjedni fognak, hogy összezavarják mindazokat, akik követnek Engem.

Minden egyes utasításra, melyet rajtad keresztül Adok a világ számára, elhangzik majd annak a tökéletes ellentéte, a hamis próféták szájából. Ők vigasztaló szavakat hangoztatnak majd azon Követőim számára, akik számára az Igazság túl rettenetes lesz ahhoz, hogy elviseljék.  Gonosz hazugságaik által, ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni.

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem. Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká válnak.

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni az Igazságot.

Jézusotok

 

* Dániel Könyve 8,9 És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket

24 feb

2013. február 17. vasárnap, 19.00

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházban lévő egyházszakadás, amint az megjövendöltetett, most látható lesz az egész világ számára. Szeretett Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa távozása a vég kezdetét jelzi. Az elmúlt két év során, Én általad, azaz választott Prófétámon keresztül próbáltam felkészíteni földi Egyházamat erre a szomorú eseményre.

A Szabadkőműves elit megragadta az irányítást Egyházam felett, és a leggonoszabb megtévesztést alkalmazzák a Katolikusokon. Róma Kulcsai már az Én Kezemben vannak, lévén, hogy Atyám már átadta Nekem azokat. Én fogom irányítani valamennyi Követőmet, hogy az Igazság fennmaradhasson, és hogy Szent Igém érintetlen maradjon.

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket, és Szavamat, csakúgy, mint anno földi Időm során, eretnekségként fogják kezelni.

Ne legyenek kételyeid afelől, hogy amint ismertetik a világgal a megtévesztést, mintha az új uralom az Igazságot képviselné, te, leányom, rettenetesen szenvedni fogsz az Én Szent Nevemben, csakúgy, mint az előtted járt próféták.

Követőimnek meg kell őrizniük nyugalmukat, és imádkozniuk kell mindazon felszentelt Szolgáim üdvösségéért, akiket magával fog ragadni ez a förtelem. Hívom őket, hogy az alábbiak szerint cselekedjenek.

Továbbra is kövessétek Tanításaimat. Soha ne mondjatok le Isten Igéjéről. Maradjatok hűek szent kötelességeitekhez, és úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, ahogyan Én azt tanítottam nektek.

A Katolikus Egyház Tanításai, Péter Apostolom általi alapításán alapulva, továbbra is örök érvényűek lesznek. Most ez meg fog változni, amikor a közelgő változások megrengetik az alapját.

Hamarosan már nem fogjátok felismerni Egyházamat, és nagyon kellemetlenül fogjátok érezni magatokat, amikor tanúi lesztek annak, ahogyan Szent Igémet megmásítják.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál

24 feb

2013. február 15. péntek; 20.10

Szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy vonzza és megragadja azokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik keresztényeknek tartják magukat, mégis csak apró dolgokban méltányolnak Engem.

Bántó az ő közömbösségük. Tanításaim általuk történő értelmezése, melyeket aztán kiforgattak világi életmódjuknak megfelelően, a legrosszabb formája az Én, az ő Jézusuk elárulásának.

A fiatalok, a középkorúak és az idősek, akik mind a Kereszténység állítólagos követői, megbántanak Engem a saját felhígított verziójukkal, melyről azt hiszik, Isten számára elfogadható. Ők saját maguk létrehoztak egy új tant, amely megfelel az ő életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy még mindig kedvesek Isten előtt, és hogy tanaik elfogadhatóak az Ő számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az Ő kiengesztelésére tett kísérletek süket fülekre találnak majd. Isten sosem fogja elfogadni a hazugságokat. A Mindent-látó Isten Szemében semmi sem kerül elfogadásra, mely a kereszténység új koncepcióját, valamint a bűn elfogadását és elnézését hirdeti, nem számít, mennyire jól van az becsomagolva, vagy mily csodálatos nyelvezettel van megfogalmazva. Ő sosem fog elfogadni új törvényeket, melyek becsmérlik az Általam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója által örökül hagyott Szentségeket.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a sátánnak, az emberek szíve köré vont szorításából. Én önként lemondtam az Életemről, hogy megváltsalak titeket, valamint hogy megszabadítsalak benneteket a rabláncoktól – melyekkel a sátán megkötözött benneteket -, és a pokol tüzétől. Ez azt jelentette, hogy a pokolnak már nincs többé hatalma felettetek, mivel megkaptátok a szabadságot a választásra, a Királyságomban való élet, vagy a pokol mélyén lévő halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy meghálálja Nekem ezt a különleges Ajándékot? Megpróbálják igazolni a bűnt az Én Szememben. Visszataszító bűnöket vonultatnak fel Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat. Ami még rosszabb, hogy különféle módokon, a saját igényeiknek megfelelően, át akarják alakítani Szentségeimet, majd azokat mint egy förtelmet bemutatni Nekem. A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál. Ők mégis megteszik ezt, és megsértenek Engem. Könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván az Atyám Tízparancsolata elleni vétkeket. Próbálják meggyőzni saját magukat, hogy ez elfogadható Isten előtt, miközben ez sosem lehet az.

Isten minden Törvénye a Mennyből származik. A bűn az bűn, Isten Szemében, és sosem igazolható az emberi értelmezés által.

Ami rombolja Egyházamat, az az ezen modern keresztény szószólók megtévesztett gondolkodásmódja, akik minduntalan arra törekednek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Kereszténység Tanításait. Ez borzalmas összezavarodottságot okoz.

Ők gúnyt űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Íme, így térnek vissza a keresztények a pogánysághoz, és az átállás hirtelen lehet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások – mindben egy dolog a közös. Követőik egy ember alkotta istent tisztelnek. Az ilyen vallások sértik Istent, sőt az egyik egyházban, a szabadkőműves templomokban, egyáltalán nem Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Emiatt kell a világnak elfogadnia az Igazságot, és nem áldozatul esnie a megtévesztésnek, melyet a fenevad fog elültetni köztetek, az idő előrehaladtával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy