RSS
 

Archive for február 12th, 2013

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit

12 feb

2013. február 6. szerda, 14.55

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit 

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy árassza ki Kegyelmeit és Szeretetét a világot irányító vezetőkre. 

Imádkozz, hogy Isten Világossága gyógyítsa ki őket vakságukból, és nyissa meg kőszívüket. 

Akadályozd meg őket abban, hogy ártatlan embereknek üldöztetést okozzanak. 

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse őket, és állítsd meg őket, hogy ne tudják megakadályozni azt, hogy Jézus Tanításainak Igazsága eljusson a nemzetekhez, az egész világon. Ámen.” 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Isten Anyja: Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek felett

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten Anyja: Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek felett

12 feb

2013. február 6. szerda, 14.55

Gyermekem, most minden imádat azokért a tévelygő lelkekért ajánld fel, akik nem ismerik el Isten Létezését.

A világban szétszóródva a szegény lelkek egy olyan időszakot élnek át, amikor hazugságokkal gyötrik őket. Ezeket a hazugságokat a csaló ültette el szívükben. Ha nincs szívükben az Isten Világossága, nincs mit örömmel várniuk. Nem tisztelik Istent, így igyekeznek egyfajta pótlékot keresni a helyére. A pótlék rendszerint más emberek vagy anyagi javak iránti bálványimádásban nyilvánul meg. Békekeresésük végén csak nyugtalanság és összezavarodottság lesz bennük. Sosem fognak békére lelni addig, amíg nem szeretik Istent.

Szeretett Atyám – Fia, Jézus Krisztus Irgalma által – kiárasztja az Ő Világosságát és Szeretetét az ilyen lelkekre. Ők nem fogadják el ezeket a Kegyelmeket, és hátat fordítanak az egyetlen lehetőségüknek az örök béke és boldogság elérésére.

Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek felett, mivel rettenetesen szenvednek. Minden nap támadja őket a gonosz, hogy eszközként használhassa őket az Isten gyermekeinek való nehézségek okozásában. Már kész a tervük arra, hogy kiirtsák Isten minden nyomát azon nemzetek életéből, amelyek felett uralkodnak. Amint felfedik igaz szándékukat, ők maguk is azonnal áldozatokká válnak, ugyanúgy, mint azok a lelkek, akik az ő uralmuk alatt senyvednek majd. 

Íme, egy imahadjárati ima, melyet imádkoznotok kell a kormányzatok megvilágosításáért, hogy Isten Kegyelme beboríthassa a világ vezetőit.

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit 

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy árassza ki Kegyelmeit és Szeretetét a világot irányító vezetőkre. 

Imádkozz, hogy Isten Világossága gyógyítsa ki őket vakságukból, és nyissa meg kőszívüket. 

Akadályozd meg őket abban, hogy ártatlan embereknek üldöztetést okozzanak. 

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse őket, és állítsd meg őket, hogy ne tudják megakadályozni azt, hogy Jézus Tanításainak Igazsága eljusson a nemzetekhez, az egész világon. Ámen.” 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

12 feb

2013. február 5. kedd, 19.45

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

„Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak

12 feb

2013. február 5. kedd, 19.45

Gyermekeim, törekedjetek a másik megvigasztalására, amikor összegyűltök, a világ minden szegletében, hogy megalakítsátok Fiam Maradék Hadseregét.

Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak, és olykor hiábavalónak is érezhetik ezt. Minden egyes – az Imahadjárat imáinak imádkozására – megalakult Imacsoportért, drága Fiam egy különleges Kegyelemben fog részesíteni benneteket.

Ő jelen van minden egyes csoportban, és Ő ezt tudomásotokra fogja hozni. Érezni fogjátok az Ő Szeretetét, és tapasztalni fogjátok a gyümölcsöket, amint azok kiáradnak majd, és terjesztik az Ő Legszentebb Igéjét.

Gyermekek, áldottak vagytok, hogy megadatik nektek az alázatosság Ajándéka, mert közületek csak ti – akik minden kétség nélkül elfogadjátok Fiam Igéjét – fogtok sok megtérést teremni, Imacsoportjaitok által.

A Szentlélek most sebesen jár-kel köztetek, legdrágább gyermekek, és oly nagy örömet szerez számomra látni azt, hogy Ő mennyire megmozgatja a lelketeket.

Egységben kell maradnotok, kicsinyeim, mert Fiamnak szüksége van a ti szeretetetekre és elkötelezettségetekre, hogy Ő meg tudja menteni az emberiséget. Ugyanakkor ti célpontjaivá váltok a gonosznak, aki ki fog ereszteni minden démont az ő szárnya alól, hogy belétek hatoljanak, és megosztottságot okozzanak. Ismerjétek fel ezeket a kísértéseket annak, amik azok valójában, és teljes mértékben bízzatok Fiamban. Hívjatok engem, a ti szeretett Édesanyátokat, hogy őrizzem meg egységben Imahadjárati Imacsoportjaitokat.

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

„Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”

Menjetek békével, szeretett gyermekeim, és legyetek tudatában, hogy Isten Maradék Hadserege, Fiam Kegyelme által, segíteni fog Neki a lelkek milliárdjainak megmentésében.

Szeretett édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az embernek mindenkor törekednie kell arra, hogy hasonlóvá váljon Hozzám

12 feb

2013. február 4. hétfő, 22.45

Drága, szeretett leányom, ahogy gyarapodnak a csapások, szerte az egész világon, az embernek, a maga egyszerű módján, mindenkor törekednie kell arra, hogy hasonlóvá váljon Hozzám.

Mindennapi életetek során fontos, hogy úgy bánjatok másokkal, ahogyan arra földi Időm alatt Tanítottalak benneteket. Előbb mindig gondolkozzatok, mielőtt bármi olyat cselekszetek, mely oly módon lehet hatással egy másik személyre, amely konfliktust okozhat. Ha segítséget kérnek tőletek, segítsetek. Ha valaki veszekedést generál veletek, melyről tudjátok, hogy fájdalmat fog okozni másoknak, hagyjátok abba a veszekedést. Annak, ahogyan másokkal kommunikáltok, közvetlen hatása lesz lelki békétekre. Ha másokkal igazságtalanul, tisztességtelenül bántok, ha rosszakat mondotok róluk, vagy ha megpróbáljátok becsapni őket, akkor azt magatokkal teszitek. Mert Én akként foglak Megítélni benneteket, ahogyan másokkal bántok. Bárminemű jóságot táplálhattok szívetekben, hogy edényekké válhassatok, így úgy bánhattok másokkal, ahogy Én bánnék velük. Mert minden cselekedet, melyet azért tesztek, hogy megörvendeztessetek Engem, nagy Dicsőséget szerez Istennek.

Mindig az Igazságot keressétek mindennapi életetek során, mivel az fog segíteni nektek küzdelmeitekben a gonoszság ellen, mellyel szembetaláljátok majd magatokat eme Velem való küldetés minden egyes szakaszában.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy