RSS
 

Archive for február 8th, 2013

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről azokat a Nemzeteket, amelyek Arcul köpnek Engem

08 feb

2013. február 1. péntek; 16.20

Legdrágább leányom, mennyire meghasad a Szívem most, amint az emberek – bűneik gonoszsága által – végül próbára tették Türelmemet. Sérelmem és Fájdalmam Haragommal vegyül, mivel nem Engedhetem meg, hogy az oly nagymértékben az emberiségre ereszkedő fertőzés folytatódjon.

Igazságos Kezem most lesújt azon nemzetekre, amelyek otrombán ellenszegülnek Törvényeimnek. Az ember felebarátai iránti gyűlölete tapintható szerte a világon, és számos formát ölt. Üzenetem a halandók számára a következő: „Most hagyjátok abba gonosz tetteiteket, máskülönben Büntetésem véget fog vetni minden cselekedeteteknek, és nektek örök szenvedésben lesz részetek.”

Nektek nincs jogotok az élet kioltására, mert Én Vagyok az Élet Szerzője. Csak Én adok életet. Nem valami más forrásból származik az élet. Csak Én vehetem azt el. Ha beavatkoztok Isteni Tervembe, meg lesztek állítva. Lebecsülitek ezt a Tervet, ti, a teremtmények, akikért Én mindent odaadtam. Ezt a Tervet támadás érte és ízekre lett szedve, mintha csekély jelentőséggel bírna.

Háborúitok fokozódnak és kiterjednek majd, mert Én halált hozok gonosz vezetőitekre. Megtalállak, elkaplak, és a pokol mélyére vetlek benneteket, ahol a fenevad lesz örök társaságotok. Kivájjátok majd kínotokban a saját szemeteket a kegyetlen rémtettek miatt, melyeket Gyermekeim ellen követtetek el.

Büntetésem azon ártatlanok elleni bűneitek miatt fog lesújtani rátok, akiknek tönkretettétek az életét. Egyetlen nemzet sem fogja elkerülni ezt a büntetést, és Büntetésem azonos mértékű lesz a bűnök súlyosságával, melyekhez lealacsonyodtatok.

Azt gondolhatjátok, hogy Büntetésem szigorú, de enélkül elpusztítanátok egymást. Ha Én nem avatkoznék közbe, a világ megszűnne létezni; mert ti, az általatok létrehozott gonosz technológiákkal, kettészakítanátok azt.

Én nem fogom nektek megengedni, hogy ezt tegyétek. Hatalmam Mindenható, és ti most tanúi lesztek Büntetéseimnek, amint azok lesújtanak az emberiségre.

Tartsatok bűnbánatot. Imádkozzatok bűnös társaitokért, különösen azokért, akiket megfertőzött a gonosz sötétsége.  El fogom törölni a föld színéről azokat a Nemzeteket, amelyek Arcul köpnek Engem, és amelyek már nem urai önmaguknak. Azok, akik másokat üldöznek, azt a kínt szenvedik el, amelyet ők okoznak másoknak.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog

08 feb

2013. január 31. csütörtök, 15.30

Szeretett gyermekeim, Isten gyermekei, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok, az Irgalom Anyja, az Üdvösség Anyja. Ti vagytok az én drága gyermekeim, és Én rátok borítom fátylamat, az üdvösség fátylát, ahogy megfáradt lelketek kínok közt vergődik.

Gyermekeim, imádkozzatok Fiamhoz, teljes hittel és az Ő Irgalmába vetett teljes bizalommal. Ő soha nem hagy cserben benneteket. Habár fájdalomtól és szomorúságtól szenvedtek, mert ismeritek az Igazságot, és nyomorultul érzitek magatokat a körülöttetek lévő gonoszság láttán, nyugodjatok meg. Mert Isten, az én Atyám szeretete körülölel benneteket, és a Fiam által nektek adományozott Kegyelmekkel vagytok megáldva, mely gazdagítja a lelkeket.

Nem szabad engednetek, hogy a félelem és aggodalom eltérítsen benneteket attól a szereptől, melyet Fiam formált belőletek. Krisztus maradék egyháza győzni fog, és ennek következtében több milliárd lelket fog szerezni, akiket Isten Trónja előtt mutat majd be.

Micsoda áldás ez számotokra. Ti, akik vezetni és segíteni fogjátok Fiam Imahadjárati Imacsoportjait, lelkek milliárdjait mentitek meg. Semmihez sem foghatóak ezek az imák, melyek Ajándékként adattak az emberiségnek, és különleges Kegyelmek fűződnek hozzájuk. Ti nem tudjátok, hogy ha ezeket az imákat imádkozzátok, harmincszor több lelket segítetek megmenteni. Ezekkel az imákkal meg tudjátok vigasztalni Fiam Szívét, azáltal, hogy ezek gyarapítják azon lelkek számát, akikre Neki szüksége van, hogy beteljesítse Üdvösség – Tervét.

Köszönöm, hogy válaszoltok Fiam Mennyből jövő kérésére. Sok Kegyelemben részesültetek az elmúlt két hétben. Ezen kegyelmek gyümölcsei egyre világosabbá válnak számotokra, ahogy haladtok előre az Igazság Útján, az örök élet felé.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy