RSS
 

Archive for február 5th, 2013

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet

05 feb

2013. január 29. kedd, 04.15

Drága, szeretett leányom, a sátán dühe zúdul a világra, ahogy a Szentlélek – ezen és más, Általam jóváhagyott Küldetéseken keresztül – fokozza az Ő Isteni Jelenlétét nagyon sok lélekben.

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet.

Most nagy gondossággal meg kell kezdeni a Visszatérésem Nagy Napjára való felkészülés idejét. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én növelni fogom hiteteket, és akkor megsokasodtok majd mindenütt.

Ez a Küldetés a betetőzése valamennyi – az Atyám által az emberiségnek adott – útmutatásnak, mindazok számára, akik előtted jöttek. Nem vetted észre, hogy a próféták, a kezdetektől fogva, amikor az Úr Napját írták le, az az Én Időmre utal, arra az időszakra, melyben Én be fogom teljesíteni a végső szövetséget?

Az a Tervem, hogy eljövök, és nektek adom az örök életet, melyet akkor Ígértem, amikor megszabadítottalak benneteket a bűn rabláncaitól Kereszthalálom által. Nektek, akik nem bíztok Bennem, tudnotok kell, hogy Én soha nem tudnálak becsapni benneteket egy olyan Küldetéssel, mint amilyen ez. Én nem kérnélek benneteket arra, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, hogy harcoljatok a gonosz ellen, vagy nem buzdítanálak benneteket arra, hogy imádkozzatok, ha nem Én lennék az, a ti Jézusotok, Aki hív most benneteket.

Szegény kicsinyeim, ti egy vadonban éltek, melyet nem ti idéztetek elő. Én Vagyok a ti egyetlen kiutatok. Ha nem követtek Engem most, akkor el fogjátok vesztegetni az időt azzal, hogy tévelyegtek, eltévedtek és elkalandoztok. Hitetek csak a Szentségek által maradhat erős. Őrizzétek meg hiteteket, és Engem kövessetek. Ez minden, amit Kérek. És imádkozzatok a lelkek üdvösségéért.

Én soha nem foglak elítélni benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De Én soha nem fogom megbocsátani nektek, ha káromoltok az Isten Szava ellen, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha ti nem hisztek Üzeneteimben, akkor hagyjátok azokat, és folytassátok az Irántam való áhítatot.

Drága Tanítványaim, gyorsan meg kell alakítanotok majd egy nagy hadsereget, és egy erős védelmet Isten ellenségei ellen. Ahogy ez fokozódni fog, kérlek, buzdítsátok a lehető legtöbb felszentelt Szolgámat, hogy segítsenek benneteket. Nem számít, mekkora ellenállásba is ütköznek, de fontos, hogy ők továbbra is biztosítsák a napi Szentmisét, és a Szentáldozás Szentségét a rászorulóknak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát

05 feb

2013. január 28. hétfő, 21.15

Drága, szeretett leányom, mondd meg Tanítványaimnak, hogy soha nem szabad feladniuk Szent Szavam (Üzenetem) iránti elköteleződésüket.

Az ateizmus elharapódzása oda vezet, hogy Istennek, vagy az Általa előírt törvényeknek a puszta említése is felháborodást kelt. Mintha már istenkáromlás lenne (meg)említeni Isten szerepét az életetekben.

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát, azért hogy kiirtsák az Isten iránti tisztelet minden nyilvános kifejezését.

Szegény Követőim, nehéz lesz felemelnetek hangotokat az Én Nevemben. Sértegetni fognak benneteket, és szörnyű dolgokat fognak állítani Rólam, de ti nem fogtok tudni megvédeni Engem.

Azoknak a Keresztény országoknak, kiknek népei tisztelnek Engem, nem fogják megengedni, hogy nyíltan hirdessék Kereszténységüket, azon törvények megalkotásának következtében, melyek ellenszegülnek Tanításaimnak.

Oly sokan nem akarnak megismerni Engem. Titeket, akik viszont meg akartok ismerni, üldözni fognak. Ezalatt azt Értem, hogy minden alkalommal, amikor próbáltok imádkozni Hozzám, megzavarják majd egyedülléteteket. Minden egyes alkalommal, amikor próbáltok részesülni a Szentségekben, egyre nehezebb lesz hozzájutnotok.

Majd amikor megalakítjátok az Imacsoportokat, azt fogják mondani nektek, hogy szüntessétek meg. Minden egyes csoport, nemcsak ellenállást fog tapasztalni bizonyos körök részéről, de csaló szélhámosok is próbálnak majd beférkőzni a csoportokba, hogy tönkretegyék a gyümölcsöket, melyeket ezek a csoportok teremnek majd végül. Még soha ilyen ellenállást nem láttatok, mint amit látni fogtok, Irántam, Imahadjárati Imacsoportjaim, vagy Üzeneteim iránt.

Sok pap gyorsan fog válaszolni Hívásomra, mert megismernek Engem, és felismerik Hangomat. Nagyon sokuk továbbra is hívogatva lesz, mígnem Kérésem, hogy készítsék fel a rájuk bízott lelkeket, megválaszolásra kerül majd.

De míg számuk gyarapszik, addig nyájukban többek felháborodásban és elutasításban fognak kitörni. Ők az Irántam való szeretetük miatt fognak szenvedni. Ellenségeiket azok alkotják majd, akik szeretnek Engem, de akik félre vannak vezetve azok által, akiknek hűséget fogadtak. Másokat a gonosz lélek fog megkísérteni, hogy utasítsanak el Engem. Ők ezt azért teszik majd, hogy megakadályozzák Atyám Akaratának beteljesítésére vonatkozó Tervemet, hogy a lelkek megmeneküljenek, és hogy Isten valamennyi gyermekét átölelje az Ő Új Paradicsomában.

Álljatok ellen az efféle törekvéseknek, de maradjatok méltóságteljesek mindenkor. Továbbra is imádkozzatok azon felszentelt Szolgáimért, akik Júdáshoz hasonlóan, megcsókolják egyik Orcámat, miközben a másik Orcámra adott csókkal elárulnak Engem.

Veletek maradok majd ezen gyötrelem közepette, amikor még inkább megdöbbentek majd attól a gyűlölettől, mely azok szájából fog záporozni, akik Tanítványaimnak vallják magukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy