RSS
 

Archive for február 1st, 2013

Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget

01 feb

2013. január 26. szombat, 19.22

Legdrágább leányom, Drága Fiam, aki kegyetlen halált szenvedett Gyermekeimért, az Ő Nagy Irgalmasságára készül.

Én, egészen mostanáig,  megadtam Neki a szükséges időt arra, hogy az Ő Isteni Irgalma által a lehető legtöbb lelket visszahozza, anélkül hogy le kellene mondania egyetlen tévelygő lélekről is. Már nagyon közel az ideje az emberiségnek szánt Ajándékomnak.

Az emberiség eltékozolta azt az időt, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a földön éljen. Az emberek elutasították Őt. Nem lesz ez másként második alkalommal sem, amikor Én engedélyt adok Neki, hogy visszatérjen. Ugyanúgy el fogják utasítani Őt.

Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget. De ez a csoda csak akkor lehetséges, ha Én, a mindenség Teremtő Istene, biztosítani tudom, hogy az emberiség szabad akarata érintetlen maradjon. Ebbe az Ajándékba, a szabad akarat Ajándékába soha nem szabad beavatkozni. Ha valaki ezt ajándékként felajánlja Nekem, ez a legdrágább és legtökéletesebb ajándék mind közül.

Azzal, hogy a lelkek szembesülnek bűneik bizonyítékával, Fiam ösztönözni tudja őket, hogy válaszoljanak Hívására. És ha bűnbánatot mutatnak, Fiam Irgalma lelkek milliárdjait fogja felölelni, akik máskülönben sohasem tudnának megmenekülni.

Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy kellőképpen készüljetek fel.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál

01 feb

2013. január 25. péntek, 23.20

Drága, szeretett leányom, Erőm a Szentlélek Erején keresztül áramlik most az emberek szívében. Még a fagyos és eltávolodott lelkek is meg fognak térni Ajándékaim által, melyeket az emberiségre Árasztok, Mennyei Hívásomra adott nagylelkű válaszotoknak köszönhetően.

Nem lesz egy nemzet sem, aki ne ismerné el a Szentlélek Erejét; egyetlen kő sem marad érintetlenül; nem lesz egy pap sem, aki ne tudna Üzeneteimről; nem lesz egy olyan szeretett Tanítványom sem, akit ne érintene meg az a hír, amit Hozok. Még azok is, akik elutasítanak Engem, újra vissza fognak térni, hogy hallják Szavamat, mert Lelkem megérinti szívüket.

Örvendezzetek, mert még csak két éve, hogy ez a Küldetés elkezdődött, és már több mint kétszáz országban és közel negyven nyelven olvasható Szavam (Üzenetem). Én továbbra is terjeszteni fogom Üzeneteimet, minden nyelven; gazdagok és szegények körében; az ateisták és felszentelt Szolgáim körében.

Én nem teszek különbséget azok között, akik nem hisznek Istenben, és akik életüket Nekem, az ő Jézusuknak szentelik. Minden egyes lélek egyformán fontos Nekem, azok is, akik bántanak Engem; akik elárulnak Engem, akik megríkatnak Engem; akik támadnak Engem; akik keresztre feszítenek Engem, és gyűlölnek Engem – Én mindannyiukat Szeretem. Ezért Én türelmes Vagyok. Tudom, hogy amikor az Igazság leülepszik majd bennük, ők jönni fognak Hozzám. Aztán zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál.

Ez az Én Ígéretem, és amikor gondterheltek vagytok, amikor ostoroznak, szidalmaznak és bolondnak néznek benneteket, akkor csak erre gondoljatok. Ez az Új Paradicsom mindannyiatoké. Miközben harcoltok a lelkek megmentéséért, őrizzétek szívetekben ezt az ígéretet.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy