RSS
 

Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Gyermekeim, törekednetek kell, hogy legalább naponta tizenöt percet szenteljetek az Imahadjárati imák imádkozására, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell szakítanotok ezen imák imádkozására, mivel ezek már sok olyan katasztrófát mérsékeltek a világban, melyet azon gonosz emberek okoztak, akik gonosz tetteket hajtanak végre.

Soha ne feledjétek az ima erejét, illetve azt a tényt, hogy közbenjárásommal, Én segíthetek nektek Hitetekkel való küzdelmetekben.

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva életetekben, de mindent el kell követnetek, hogy hódoljatok Fiamnak. Az imádkozás sokaknak lehet nehéz.

Nehézséget okozhat egyedül imádkozni, és azok, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus legtökéletesebb és gyönyörű arcát, nekik könnyen elkalandozik a figyelmük.

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Gyermekek, az Igazság Útjának követéséhez csak annyit kell tennetek, hogy kellő időt szántok az imádságra. Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban. Az Imahadjárati imák imádkozásának köszönhetően teljesedhet be a Szövetség Fiam által, a világ megmentésére.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért