RSS
 

Szeressétek mindazokat, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük

06 jan

2013. január 2. szerda, 20.00

Drága, szeretett leányom, tájékoztatnod kell valamennyi Követőmet, hogy imáik segítenek majd enyhíteni a már megjövendöltek nagy részét.

Az ima olyan hathatós, hogy ha eleget imádkozzák az Általam a világnak adott Imahadjárati imákat, akkor a nehéz megpróbáltatás nagy része csökkenthető.

Fel kell hívnom a figyelmet a megbocsátás erejére is. Amikor az Én Nevemben üldöznek benneteket, imádkoznotok kell azokért a lelkekért, akik gyötörnek benneteket. Amikor szívből imádkoztok értük, Én beburkolom majd őket a ti szeretetetekkel. Amikor imádkoztok az ellenségeitekért, hátráltatjátok a sátán azon küldetését, hogy elvegye Tőlem a lelkeket.

Leányom, arra kell most Utasítanom téged és Követőimet, hogy őrizzétek meg a nyugalmatokat, annak ellenére, hogy nagy az ellenállás ezen Üzenetekkel szemben. Sohasem szabad félnetek Isten Szavától, még akkor sem, ha ez sok szenvedést is okoz nektek a külvilág részéről.

Ne gondoljátok, hogy Királyságomba jutni könnyű. Mert mindegyikőtökre, akik igazán szerettek Engem, jut majd egy vagy két olyan ember, aki kísértést érez arra, hogy az Irántam való hűségetekben gátoljon benneteket. Ez a helyzet Kereszthalálom óta. Ez így is fog maradni egészen Második Eljövetelemig.

Tanítványaim vonzani fogják azokat a lelkeket, akik Engem keresnek. Tanítványaim akkor majd megragadják ezeket a lelkeket, így Követőim megszaporodván majd, Velem egyesülve, eggyé válnak. Ez a Királyságomba vezető egyedüli út sosem lesz szenvedésmentes.

Amikor rágalmakat zúdítanak rátok, gondoljatok a Kálváriára vivő Utamra. Minden egyes másodpercben, amikor az Én nevemben gúnyolódást szenvedtek el, gondoljatok arra, hogy Én egy szót sem szóltam, és arra a méltóságra, ahogyan Én egyszerűen egyedüli Célomra, a lelkek megmentésére összpontosítottam.

Ez elviselhetőbbé teszi majd utatokat. Hadd szórjanak szitkokat ócsárlóitok; hadd nevezzenek benneteket bolondnak; hadd nyilvánítsák Üzeneteimet eretnekségnek. Mert ha ezt teszitek, az ő gonosz nyelvüknek nem lesz hatalma felettetek.

Szeressétek mindazokat, akik az Én nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük. És ha megbocsátotok nekik, megsemmisítitek a sátán hatalmát felettük.

Ez az alázatosság titka.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért