RSS
 

Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat

25 jan

2013. január 18. péntek, 20.15

Drága, szeretett leányom, mily könnyen elnyomják Hangomat a hamis próféták rikoltozásai, melyek áthatják jelenleg a világot.

Milyen balgák köztetek azok, beleértve hithű Követőimet is, akik oly éhesek vagytok Szeretetemre, hogy oly könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat.

Nem tudjátok, hogy Én csak néhány léleknek adok Üzenetet? Nem mondtam-e nektek már, hogy Üzeneteim, melyek most adatnak nektek, az utolsók a maguk nemében? Akkor miért keresitek lázasan az újonnan hirdetett prófétákat, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek? Az ő vágyuk az, hogy dicsőséget és figyelmet keressenek. Amit ők tesznek, az az, hogy Nyájamat egy gyenge alternatívával etetik, mely tele van lényeg nélküli szavakkal. Ellenben sokuk ezeknek a szegény lelkeknek, nem akar semmi rosszat, lévén, hogy többüket az Irántam való odaadásuk vezeti, hogy Isten Szeretetét közvetítsék. Ugyanakkor nem Én utasítottam őket, hogy ezt tegyék, mert Én nem nyilatkoztatom ki nekik Szent Szavamat, vagy Szent Tervem részleteit. Mások viszont sajnos a gonosz lélek befolyása alatt állnak, hogy elvonják a figyelmet Szent Szavamról.

Míg a hamis próféták ajkáról fakadó oly sok hang sokak figyelmét felkelti, addig az Én Igaz Hangomat elvetik. Nektek, akik Hangomat keresitek, és láttátok sok önjelölt próféta szavait, meg kell hallgatnotok most Engem.

Vannak kiválasztott lelkek, akiken keresztül évtizedeken át Kommunikáltam, és még mindig Kommunikálok velük. Ezen Küldetés kezdete óta Én egyetlen egy léleknek sem engedélyeztem, hogy nyilvánosan hirdesse most Szavamat (Üzenetemet), kivéve azokat a szeretett választott lelkeket, akik már évek óta Engem szolgálnak.

Mennyire emeljem fel a Hangomat, hogy meghalljatok Engem? Mi az, amit kerestek? Az Igazságot? Feltűnést? Költészetet – amely emlékeztet benneteket arra, hogyan kellene Szavamnak megjelennie papíron? Akkor miért van az, hogy mindazon próféták közül, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek, ti elutasítotok Engem ezen Üzenetek alapján?

Ó, mennyire meg vagytok tévesztve. Mennyire elszakítottak benneteket Szerető Ölelésemtől. Mily nagyon rászedtek benneteket, hogy hallgassatok a negédes hangokra, melyek egyáltalán nem hasonlítanak Igaz Szavamra.

Eljön az idő, amikor szégyellni fogjátok magatokat kegyetlenségetekért, azért, hogy keserűen elutasítottátok Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy konokul nem voltatok hajlandóak – a gőg bűnéből fakadóan – befogadni jelenleg adott Szent Szavamat (Üzenetemet), mert ez az Igazság – emberiség számára történő – kinyilatkoztatásának ideje, a ti lelketek, valamint minden férfi, nő és gyermek lelkének javára.

Megígértem a világnak, hogy az Igazság ki lesz nyilatkoztatva számukra ebben az időszakban, bár nagyon sokan közületek vakok és süketek vagytok Isten Szavára (Üzenetére). Kérlek, elmélkedjetek Irgalmam, Szavam és Ígéretem utáni kutatásotokon. Aztán kérjétek Tőlem, hogy Én vezesselek benneteket, és hogy megadjam nektek a tiszta-elméjűséget, hogy (meg)lássatok Engem, hogy (meg)halljatok Engem, hogy bízni tudjatok Bennem, és – végül – át tudjátok adni magatokat teljesen azon Vágyamnak, hogy megmentsem lelketeket. Ne vesztegessétek az időt latolgatással, vagy tévelygéssel, mert Szükségem van rátok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.