RSS
 

Ne foglalkozz a hozzád intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet)

20 jan

2013. január 13. vasárnap; 12.10

Drága, szeretett leányom, soha ne feledd el, ki a te Mestered. Amikor teljesen szétszednek téged, és amikor Tanítványaim mérhetetlen terheket tesznek a válladra, ki kell tartanod. Helyezd magadat az Én Szent Karjaimba, vonulj vissza, és kérj, hogy Én gondoskodjam mindenről.

Neked kizárólag az Én Hangomra kell reagálnod. Bármely más hangot, amely az Általam adott Szent Feladat végzésére utasít téged, az ő módszereik, az ő értelmezésük szerint, figyelmen kívül kell hagynod.

Sokaknak, akik követik ezt a Küldetést, meg kell érteniük, hogy az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) nem szabad boncolgatni, megváltoztatni vagy átalakítani, úgy, hogy az másoknak megfeleljen. Az Én Szavam (Üzenetem) Szent. Fogadjátok el hittel, amit Én mondok, és elégedjetek meg vele. Ha rejtett értelmet, szenzációt vagy jóslatokat próbáltok fellelni benne, az sértő Számomra.

Tanuljatok meg Hangomra figyelni. Engedjétek, hogy megérintse a lelketeket, és legyetek hálásak, hogy Én nektek adom az Én bensőséges Tanításaim és óhajaim Ajándékát. Én ezt irántatok való könyörületből teszem, és mert Szeretlek benneteket. Megkérdőjelezni és követelni, hogy olyan válaszokat adjak nektek, melyeket hallani akartok, ez sértő Számomra.

Leányom, kérlek, ne foglalkozz a feléd intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet), illetve az értelmét annak, amit Én mondok neked. Mint azt korábban is mondtam neked, nincs erre felhatalmazásod. Különösen akkor maradj csendben, ha a körmönfont lelkek bonyolult kérdéseket vetnek fel, melyekre nem tudod a választ.

Nektek, akik továbbra is próbáltok gáncsot vetni Nekem, kétségbe vonván és kritizálván Szent Szavamat (Üzenetemet), tudnotok kell, nem vagytok egyebek, mint szegény gyarló bűnösök. Nem azt találom visszatetszőnek, hogy lelketek javát szolgáló kérdéseket tesztek fel. Hanem hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus valaha is kommunikálhatnék a világgal, ahogyan azt Én most is teszem.

Ha fogjátok Szavamat (Üzenetemet), és kiforgatjátok azt úgy, hogy az nektek megfeleljen, akkor az értelmetlenné válik. Aztán ha ízekre szeditek Szavamat (Üzenetemet), azért, hogy szembeszálljatok ezen Szent Küldetésemmel, mely ezt az utolsó generációt hivatott megmenteni, akkor félre lesztek vetve.

Tervem most erőteljes, amint az emberiséget sebesen vezetem előre az Igazság Útján. Azok, akik tévelyegnek és elkóborolnak, lemaradnak. Éppen csak annyi idő van hátra, hogy mindegyikőtök megmeneküljön. Miért vesztegetitek hát az időt? Minden perc számít.

Adjatok Nekem esélyt, hogy vezethesselek, taníthassalak és megmenthesselek benneteket. Ha azt akarjátok, hogy Én segítsek nektek, akkor szükség van az Irántam, a ti Jézusotok iránti engedelmességre. Csak akkor tudtok Nekem engedelmeskedni, ha akaratotokat átadjátok Nekem. Ha ezt megteszitek, lelketekben nem lesz többé zűrzavar.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért