RSS
 

Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak Imacsoportjaitoknak

23 jan

2013. január 17. csütörtök, 23.17

Drága, szeretett leányom, a Szentlélek Tüze felerősödött Imacsoportjaim körében, melyek most el fognak terjedni az egész világon, és megezerszereződnek. A kegyelem, mely ezekre a Csoportokra árad, lehetővé teszi majd számukra, hogy gyorsan megalakuljanak, és növekedjenek, ahogyan azt Én kértem.

Ahogy az Igazság Tüze elárasztja a földet, úgy fog a sötétség is, mint egy sűrű, nehéz köd leereszkedni. A gonosz és az ő démonai gyötörni fognak, akit csak tudnak, hogy elragadják őket Tőlem. Én nem hagyhatom, hogy ezt tegye.

Nagyon nehéz Elviselnem azt a fájdalmat, hogy elszakadnak Tőlem ezek a szegény lelkek, akik önkéntelenül megadták magukat a hazugságoknak, melyekkel a sátán etette őket. Ugyanakkor semmi sem állíthatja meg Isten Szavát, habár lehet, hogy ez nem így tűnik sokatok számára.

Hatalmam által, Én szeretet fogok árasztani azon lelkeken keresztül, akik válaszolnak Imafelhívásomra. Ha átadják szabad akaratukat Nekem, Én meg tudom tenni azt, ami szükséges ahhoz, hogy Isten Szeretetébe vonjam őket. Ez a Szeretet hiányzik az ő életükből már egy jó ideje. Majd rá fognak ébredni a bensőjükben érzett ürességre, mielőtt még elhoznám nekik ezt a vigaszt. Az általuk hiányolt vigasz a lelki nyugalom, melyet csak Én adhatok.

Jöjjetek Hozzám, és Én majd segítek nektek meglátni, mi a fontos. Hallgassatok Szavamra most, amikor Én összegyűjtök minden nemzetet, és egybegyűjtöm Családomat, hogy Felkészíthesselek benneteket az új életetekre, ahol nincs többé halál. Nem lehetséges sem a test, sem a lélek halála az Új Paradicsomomban. Nem lesz többé halál. Új paradicsomom már elkészült, de be kell népesíteni minden egyes, ma a világban élő lélekkel. Ez az Én nagy vágyam.

Követőim, most fel kell készülnötök a szörnyű megpróbáltatásokra, melyek rátok várnak majd, amiért válaszoltok Hívásomra. Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak imacsoportjaitoknak. Sok pap, például, próbálja majd akadályozni az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ne látogassátok az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ezek nem engedélyezettek. Azt fogják mondani nektek, hogy Imáim a gonosz lélektől valók. Mindenféle kifogást hoznak majd fel nektek, melyek mindegyikének csupán az a célja, hogy akadályozzák az Általam adott feladat végzését.

Arra buzdítalak benneteket, hogy békében és egyetértésben működjetek együtt. Ne engedjétek, hogy a véleménykülönbségek megakasszák ezt a munkát. Ez az az időszak, amikor a sátán próbál majd éket verni közétek, mind, hogy az Imahadjárat imái ne terjedjenek el az egész világon, ahogyan azt Én meghatároztam.

‘Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportokat kell létrehozni mindenütt. Ezek szerves részt fognak képezni földi Maradék Hadseregem megalakításában és szervezésében. Együtt kell működnötök, szeretetben és egyetértésben, valamint kapcsolatban kell maradnotok Leányommal, Máriával. Arra kértem őt, hogy segítsen, ahol lehet, vezetésetekben. Egy csapat embert küldtem neki, akik szervezni fogják ezeket a csoportokat a világ különböző térségeiben. Mindegyikőtöknek a saját térségére kell összpontosítania, és össze kell kapcsolódnotok egymással. Máriát Én fogom vezetni, irányítani, a tekintetben, hogy hogyan Szeretném, hogy az imacsoportok igazgatva legyenek, és hogy az Általam áhított formátumúak legyenek.

Meg fogok áldani minden egyes Imacsoportot, ha elfogadják Vezetésemet. Szükségem van a papságból is tagokra, és imakönyvek használatára. Mária hamarosan tudatni fogja, hogy mi az elvárás.

Készüljetek erre a semmihez sem fogható, világméretű Küldetésre. Ez az utolsó Küldetés a lelkek megmentésére, és az út minden egyes lépését Én, Jézus Krisztus irányítom. Ezért kérem, hogy helyezzétek minden bizalmatokat Belém. Örvendezzetek, mert áldottak vagytok, hogy megadatik nektek ez a szerep, a világ történelmének eme legfontosabb időszakában. Éppen ezért sok ajándékban fogtok részesülni Általam, mivel szükségem van a segítségetekre a lelkek megmentéséhez.

Hadd adjam nektek a Védelem Áldását a ’Jézus az Emberiséghez’ Imahadjárati Imacsoportok részére, minden egyes helyen, ahol ezeket létrehozzák.

Szeretetem, Áldásom rátok, Tanítványaim. Ti békét, szeretetet és vigaszt nyújtotok Nekem ebben az időben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.