RSS
 

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért

12 jan

2013. január 6. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, a Szentlélek által most, az egymás számára ismeretlen emberek, a világ minden tájáról, válaszolnak erre a Mennyei hívásra.

Csak a Szentlélek Erejének köszönhető az, hogy már lelkek ezrei gyűltek össze, szeretettel szívükben, hogy csatlakozzanak Imahadjáratom Imacsoportjaihoz.

Azonnal tudni fogjátok, ha egy Istentől való Küldetés hiteles, azok száma alapján, akik hívást kaptak, és akik az Én Szent Nevemben egy emberként egyesültek. Nem tesznek fel kérdéseket. Nem keresnek ezzel pénzt. Nem vitatkoznak. Egyszerűen mindannyian összefognak, Irántam való szeretetükből fakadóan. Mivel nagyon sok nemzetből, nagyon sok lélek válaszolt Imahadjáratomra, Én ezt az Áldást adom most nekik.

Szeretett Tanítványaim, nagy örömet és vigaszt nyújtotok Számomra. A hűségért és állhatatosságért, melyet már bizonyítottatok, Én megáldalak benneteket a Szentlélek Ajándékával. A mai naptól kezdve, minden feladatért, melyet azért vállaltok, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket még Második Eljövetelem előtt, Én egy különleges kegyelmet fogok adni nektek, melyet azonnal fel fogtok ismerni. Ez – a megpróbáltatások ellenére – az Állhatatosság Kegyelme.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért

„Ó, drága Jézus, az Állhatatosság Adományát kérem Tőled.

Könyörögve kérlek, add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy meg tudjam őrizni a Te Legszentebb Igédet.

Kérlek, szabadíts meg engem minden maradék kételytől.

Kérlek, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal.

Segíts, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Te Szent Nevedben sértegetnek engem.

Erősíts meg engem, és árassz el a kegyelemmel, hogy tovább folytassam, még akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nincs erőm, és amikor az előttünk álló megpróbáltatásokkal kell szembenéznem, amint fáradhatatlanul munkálkodom azon, hogy segítsek Neked megmenteni az emberiséget. Ámen.” 

Menjetek, drága Követőim, és tudjátok, hogy Szívem szeretettől és örömtől repes, amint tanúja Vagyok szereteteknek, amikor válaszoltok Hívásomra.

Szeretlek benneteket. Az Én Drága Véremmel borítalak be benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért