RSS
 

Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek

21 jan

2013. január 15. kedd, 22.50

Drága, szeretett leányom, ahogy ez a Küldetés folyamatosan növekszik és terjed az egész világon, új csodák fogják kísérni, melyek – Szeretetemből és Könyörületességemből fakadóan – azoknak adatnak majd meg, akik borzasztóan szenvednek. Amikor Én először jöttem, Irgalmamat azon lelkekre terjesztettem ki, akiknek szükségük volt Segítségemre.

Lesznek olyanok, akiket hitetlenség száll majd meg, és rettenetes testi szenvedés fog kínozni. Én meg fogom könnyíteni a szenvedésüket azoknak, akik Hozzám jönnek. Azért teszem majd ezt, hogy lángra lobbantsam lelkükben a hitet, ám ez a Szentlélek Ereje által történik majd, mert egyedül ez által tudnak meggyógyulni.

Hozzátok Hozzám szenvedéseiteket. Hozzátok Hozzám aggodalmaitokat. Hozzátok Hozzám fájdalmatokat. Jöjjetek Hozzám imáitok által, és Én meghallgatlak benneteket. Szent Karjaimba szeretnélek venni mindannyiatokat, és védelmezni benneteket.

Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek, az Imahadjárat keretén belül, mely meggyógyít majd benneteket, testeteket, lelketeket és szellemeteket.

Ezzel az Imával, Én nektek adományozom a Gyógyulás drága Ajándékát. Ezt imádkozván, tudni fogjátok, hogy ez a segítségkérés hatalmas ajándékokat fog leesdeni a Mennyből számotokra, és azok számára, akiket belefoglaltok ebbe az imába. Mint ilyen, ez különleges védelmet fog nyújtani azon tévelygők megújulására, akik bizonytalanok hitüket tekintve, és akik egyfajta fáradtságot éreznek. Lehet, hogy kétségektől szenvednek. Lehet, hogy testi betegségektől szenvednek, melyek rombolják azon képességeiket, melyek lehetővé teszik, hogy Én békét, szeretetet és vigaszt nyújthassak nekik. 

Ahhoz, hogy ebben az áldásban, a gyógyulás áldásában részesüljetek, kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját.

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

„Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és szellememet.

Bízom Irgalmadban.

Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a kínból és sötétségből, hogy újra egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess engem az Új Paradicsomban való életre.

Ámen.”

Mindenekelőtt hiteteknek kell meggyőznie benneteket. Majd Irgalmam kegyelme által, Én – Szent Akaratom szerint – válaszolni fogok gyógyulási kérelmetekre.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.