RSS
 

Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra

27 jan

2013. január 20. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, Szeretném, hogy Tanítványaim félelem nélkül fogadják majd el a majdan előttük álló változásokat. Ezen változások révén tisztulhat meg az emberiség.

A gonosz háborús tettek, és jogaitok eltörlése – mely egy olyan irányítást eredményezett, ahogyan jelenleg országaitokat vezetik – hamarosan be fognak következni. Ha nem kerülne sor az Atyám Királysága, valamint az ördög és az ő gonosz lelkei közötti csatára, akkor a gonoszságot nem lehetne elpusztítani.

Folyamatosan kísérleteket fognak tenni arra, hogy átvegyék a hatalmat pénznemeitek, és a pénzhez való személyes hozzáférésetek felett. De imáitok meg tudják akadályozni ezeket a gonosz vezetőket abban, hogy kísérletet tegyenek a rabszolgaságra. Ezek az emberek le fogják rombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra. Mégis, lesznek közöttük olyanok, melyek Isten Kegyelméből továbbra is állni fognak.

Ők üldözni fogják az Egyházat, és nagy szakadást fognak előidézni a Keresztény Egyházak vezetői között, ugyanakkor lesznek majd papok, akik továbbra is megmaradnak, mert nem lesznek hajlandóak alávetni magukat ennek a nyomásnak.

Ők próbálják majd megszüntetni a Keresztség, a Szentáldozás és a Gyónás Szentségét, ugyanakkor a hithű és bátor felszentelt szolgák továbbra is Engem fognak szolgálni.

Ne feledjétek, imáitok enyhíteni fogják ezen próbálkozások hatását és komolyságát. Ha választott lelkeim kifejezetten az Irgalom cselekedeteiért imádkoznak, Én válaszolni fogok hívásukra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért