RSS
 

A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az egész világon

28 jan

2013. január 22. kedd, 10.24

Drága, szeretett leányom, Világosságom most felragyog azon nemzetek felett, akiknek az Igazságot nem tanították.

Ahol Isten említésre sem kerül, az Én Isteni Jelenlétem most be fogja tölteni minden szegletét ezen nemzeteknek, akik nem tisztelnek Engem, habár tudatában vannak annak, hogy Ki Vagyon Én. A sötétség fátyla fel fog emelkedni, és végre a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet, és Szent Szavamat. Ilyen hosszú idő után – Imacsoportjaim terjedése által – ők meg fogják kapni az Igazságot.

Azokra a nemzetekre gondolok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségeket ritkán teszik elérhetővé, és ahol már nem celebrálnak naponta Szentmiséket. Ez a ti feladatotok, szeretett Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek, és azok, akik semmit sem tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és felbátorodva, szelíden Hozzám jöjjenek.

Én megáldalak benneteket, és mindannyiatok iránti mélységes Szeretetem Erejével jelentős mértékben megsokasítalak benneteket. Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni, és a Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben, az egész világon.

Hívjátok fel a figyelmet valamennyi Tanításomra. Hívjátok fel a lelkek figyelmét, hogy olvassák a Szent Bibliát, az egyik legnagyobb Ajándékot, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok az Általam adott Imákat; olvassátok Dicsőséges Üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy eljuthassatok még a legmegátalkodottabb szívűekhez is.

Én sok Ajándékot fogok adni nektek, és Én foglak vezetni benneteket minden egyes lépésnél, amit az Igazság Útján tesztek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért