RSS
 

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni

03 jan

2012. december 31. hétfő; 19.25

Drága, szeretett leányom, a rajtad, azaz a Második Eljövetelem előkészítésére küldött hírnökön lévő teher egyre súlyosbodik.

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni, és sokan – köztük Egyházam papjai is – próbálnak majd elpusztítani téged.

Ugyanez lesz igaz azokra, akik terjesztik Üzeneteimet. Mint az Igazság hírvivőit, őket is szóbeli támadás fogja érni.

Ez az az idő, amikor tartanotok kell magatokat, és egyszerűen csak továbbra is tegyétek meg, amit kell, annak érdekében, hogy minél többen hozzájussanak ezen üzenetekhez.

Amint Szent Szavam (Üzenetem) kezd egyre több helyre eljutni, az ellene irányuló harag elmélyül majd. Mikor az Üzeneteket ízekre szedik, sőt bizonyos esetekben még eretnekségnek is nyilvánítják, akkor nem állhattok meg. Maradjatok együtt, és ne hallgassatok az üres, káros fecsegésekre, melyeket rátok zúdítanak majd.

Maradjatok erősek és bátrak. Maradjatok Mellettem, ezt a Kálváriára vezető utat járván. Tévedés ne essék, ez a nehéz küldetés meg lett jövendölve, és ez sokatok számára nagyon nehéz lesz.

Megáldalak mindannyiatokat, Figyelmeztetvén benneteket, hogy ne nyugtalankodjatok, mikor a támadások hevesebbekké válnak. Szent Szavam (Üzenetem) miatt fog ennyi gyűlölet mutatkozni. Ez az ár fizetendő a lelkek, köztük a benneteket legjobban gyötrők lelkének is az üdvözüléséért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért