RSS
 

Archive for január 29th, 2013

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia olvasásának fontosságára

29 jan

2013. január 23. szerda, 16.40

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok, és örülök amiatt a szeretet miatt, melyet Tanítványaim éreznek a szívükben Irántam.

Örvendezik a Menny azért, amilyen iramban terjednek Isteni Üzeneteim és Imáim, szerte az egész világon. Ez az az időszak, mely már nagyon régen meg lett jövendölve, amikor is hirdetni fogják Szent Evangéliumomat, szerte az egész világon.

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét annak fontosságára, hogy olvassák a Szent Bibliát, az Atyám Akarata szerint közzétett Igét.

Ma azért hallatom Szavam, hogy ismételten elültessem az emberek gondolataiban, mennyire fontosak Tanításaim ma is. Ha nem hajlandóak elfogadni Isten Igéjét, az a lélek halálát eredményezi.

Minden ember a földön, szabad akarattal együtt született. Mert minden embernek, akinek Atyám életet adott, rendelkezésére volt bocsátva a Keresztség Szentsége, de Isten gyermekei közül nem mindenkinek adatott meg az, hogy hozzájusson ehhez a fontos Ajándékhoz, mely megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

Tanításaim Igazsága minden embert megilletett, de nem minden emberhez jutott el az Igazság. Ehelyett hamis vallásokkal etették az ártatlanok lelkét. Ez egymás gyűlöletéhez vezetett, mivel az említett hamis vallások által gyártott és terjesztett hazugságok megfertőzték az emberek szívét.

Az Igazság az, hogy Szent Igém a lélek tápláléka. E nélkül a lélek elsorvad. Amikor nincs a lélekben béke, melyet Szeretetem nyújt számára, akkor a lélek a világi hívságok ölelésében keres megnyugvást, melyek valójában megfosztják a lelket minden vigasztól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobbantja a fásult szíveket, Szeretetem szétárad majd, amikor az Igazság megadatik az emberiségnek. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhező lelkeket, és így Üdvösség – Tervem folytatódni fog. Én ki fogom meríteni az összes lehetőséget, felhasználva minden alázatos szívű lelket – akik őszintén szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberiséget. Mindegy milyen istent bálványoznak, mert hamarosan, az Igazság kinyilatkoztatásra kerül számukra. Akkor majd nem vágynak semmi másra, csak Dicsőséges Jelenlétemre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Gyermekeim, törekednetek kell, hogy legalább naponta tizenöt percet szenteljetek az Imahadjárati imák imádkozására, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell szakítanotok ezen imák imádkozására, mivel ezek már sok olyan katasztrófát mérsékeltek a világban, melyet azon gonosz emberek okoztak, akik gonosz tetteket hajtanak végre.

Soha ne feledjétek az ima erejét, illetve azt a tényt, hogy közbenjárásommal, Én segíthetek nektek Hitetekkel való küzdelmetekben.

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva életetekben, de mindent el kell követnetek, hogy hódoljatok Fiamnak. Az imádkozás sokaknak lehet nehéz.

Nehézséget okozhat egyedül imádkozni, és azok, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus legtökéletesebb és gyönyörű arcát, nekik könnyen elkalandozik a figyelmük.

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Gyermekek, az Igazság Útjának követéséhez csak annyit kell tennetek, hogy kellő időt szántok az imádságra. Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban. Az Imahadjárati imák imádkozásának köszönhetően teljesedhet be a Szövetség Fiam által, a világ megmentésére.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy