RSS
 

Archive for január 28th, 2013

A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az egész világon

28 jan

2013. január 22. kedd, 10.24

Drága, szeretett leányom, Világosságom most felragyog azon nemzetek felett, akiknek az Igazságot nem tanították.

Ahol Isten említésre sem kerül, az Én Isteni Jelenlétem most be fogja tölteni minden szegletét ezen nemzeteknek, akik nem tisztelnek Engem, habár tudatában vannak annak, hogy Ki Vagyon Én. A sötétség fátyla fel fog emelkedni, és végre a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet, és Szent Szavamat. Ilyen hosszú idő után – Imacsoportjaim terjedése által – ők meg fogják kapni az Igazságot.

Azokra a nemzetekre gondolok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségeket ritkán teszik elérhetővé, és ahol már nem celebrálnak naponta Szentmiséket. Ez a ti feladatotok, szeretett Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek, és azok, akik semmit sem tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és felbátorodva, szelíden Hozzám jöjjenek.

Én megáldalak benneteket, és mindannyiatok iránti mélységes Szeretetem Erejével jelentős mértékben megsokasítalak benneteket. Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni, és a Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben, az egész világon.

Hívjátok fel a figyelmet valamennyi Tanításomra. Hívjátok fel a lelkek figyelmét, hogy olvassák a Szent Bibliát, az egyik legnagyobb Ajándékot, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok az Általam adott Imákat; olvassátok Dicsőséges Üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy eljuthassatok még a legmegátalkodottabb szívűekhez is.

Én sok Ajándékot fogok adni nektek, és Én foglak vezetni benneteket minden egyes lépésnél, amit az Igazság Útján tesztek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával

28 jan

2013. január 21. hétfő, 15.50

Drága, szeretett leányom, talán úgy tűnhet, hogy földi Időm véget ért Kereszthalálommal, de ez csak a kezdet volt.

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával, és végül Én eljövök újra, hogy Szent Szívemre öleljem az emberiséget.

Sok minden megvalósult, nemcsak általatok, drága szeretett Tanítványaim, hanem Egyházam Hite által is, bátran szembeszállván az üldöztetéssel, melyet a világi kormányok okoznak földi Testemnek.

Mily nagyon Szeretem hűséges Követőimet. Mennyi vigaszt nyújtanak ők nekem, megingathatatlan és kitartó hűségük révén. A Szentlélek széles körben szétáradt ezekben az időkben, és mint egy háló rávetült az emberiségre, mintegy ellenszereként az emberek szívében jelenlévő gonosz szellemnek.

Követőim, ha ti, Hozzám hasonlóan, láthatnátok a gonosz szellemeket, akik körüljárnak a világban, hajlékot keresvén, belehalnátok a félelembe. Ők szállást keresnek az emberi lélekben, és a hajlékot, amelyben lakoznak. A lelkek, akik nem szeretnek Engem, akik elutasítják Istent, és akik a sátán, és a vallási-szellemi szervezeteknek álcázott new age szervezetek által terjesztett hamis tanításokat követik, ők kitárják magukat ezeknek a szellemeknek. Sok ilyen lélek sértve érezné magát, ha azt mondanák nekik, hogy az említett gonosz szellemeknek a hordozói. Nem hinnék el, még ha mély érzelmi zavar tüneteit is mutatnák.

Ezek a gonosz szellemek, akik sokan vannak, megmutatják magukat Nekem, ahogy sötétségben vonaglanak Előttem. Látom őket, ahogy megvető gúnyt lövellnek Rám gonosz szájukból. Amikor jelen vannak Isten gyermekeiben, noha eleinte csak lassan, de átalakítják a személyt, akibe beleköltöztek. Idővel, ezek a szegény lelkek, ontani fogják magukból az ocsmányságokat Isten és az Általa lefektetett Törvények ellen. Pártolni fognak mindenféle gonosz tettet, és mindent el fognak követni, hogy arra csábítsák a többi lelket, hogy bűnt kövessenek el. Ahogy növelik az általuk való fertőzés iramát, a Követőim szívében jelenlévő Szentlélek egy hatalmas csatát fog rendezni, hogy segítsen felszámolni ezt a gonoszságot. Ezért olyan fontos az imádság. Az Istent sértő, gonosz törvények terjedésének megállítására felajánlott imáitok meghallgatásra és teljesítésre kerülnek majd.

Kérlek, továbbra is imádkozzátok az Imahadjárat (87)-es imáját, hogy megvédjétek nemzeteteket a gonoszságtól, és hogy az üldöztetés gonosz cselekedetei mérséklődhessenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy