RSS
 

Archive for január 27th, 2013

Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra

27 jan

2013. január 20. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, Szeretném, hogy Tanítványaim félelem nélkül fogadják majd el a majdan előttük álló változásokat. Ezen változások révén tisztulhat meg az emberiség.

A gonosz háborús tettek, és jogaitok eltörlése – mely egy olyan irányítást eredményezett, ahogyan jelenleg országaitokat vezetik – hamarosan be fognak következni. Ha nem kerülne sor az Atyám Királysága, valamint az ördög és az ő gonosz lelkei közötti csatára, akkor a gonoszságot nem lehetne elpusztítani.

Folyamatosan kísérleteket fognak tenni arra, hogy átvegyék a hatalmat pénznemeitek, és a pénzhez való személyes hozzáférésetek felett. De imáitok meg tudják akadályozni ezeket a gonosz vezetőket abban, hogy kísérletet tegyenek a rabszolgaságra. Ezek az emberek le fogják rombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra. Mégis, lesznek közöttük olyanok, melyek Isten Kegyelméből továbbra is állni fognak.

Ők üldözni fogják az Egyházat, és nagy szakadást fognak előidézni a Keresztény Egyházak vezetői között, ugyanakkor lesznek majd papok, akik továbbra is megmaradnak, mert nem lesznek hajlandóak alávetni magukat ennek a nyomásnak.

Ők próbálják majd megszüntetni a Keresztség, a Szentáldozás és a Gyónás Szentségét, ugyanakkor a hithű és bátor felszentelt szolgák továbbra is Engem fognak szolgálni.

Ne feledjétek, imáitok enyhíteni fogják ezen próbálkozások hatását és komolyságát. Ha választott lelkeim kifejezetten az Irgalom cselekedeteiért imádkoznak, Én válaszolni fogok hívásukra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki

27 jan

2013. január 20. vasárnap; 10.10

Drága, szeretett leányom, legnagyobb Óhajom az, hogy lássam, amint a hitetlenek Szent Szavamat (Üzenetemet) olvassák. Még ha csak pár percig is, de késztetést éreznének arra, hogy visszatérjenek Írásomhoz, újra és újra.

Mivel a sátán megtéveszti a világot, elhitetvén azt, hogy ő nem létezik, illetve azt, hogy az ő démonai, a bukott angyalok nem kóborolnak szabadon a világban, szállást keresvén az emberek szívében és testében, ezért ő ismeretlen a hitetlenek számára. Csak amikor az ember elfogadja a gonosz létezését a világban, akkor fogja valóban megnyitni elméjét az Isten Létezésének elfogadására.

Mikor a gonosz lelkek körüljárnak, olyan helyeket keresnek, ahol könnyedén behatolhatnak egy lélekbe. Ha már egyszer behatoltak a lélekbe, nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Belecsimpaszkodnak azokba a szegény lelkekbe, akik nem hisznek, vagy nem bíznak Istenben. Ők hasonlóképpen támadják Követőimet is, és Követőim csak imádkozással nyújthatnak védelmet a maguk számára. Ha egy próféta küldetik a világba, a sátán és az ő démonai mindent el fognak követni, hogy harcoljanak a Prófétálás Adománya ellen.

Te, leányom, körül vagy véve a sátán támadásaival. Ez számos formát ölt. Azok, akik válaszolnak Üzeneteimre, szintén gyötrésnek lesznek kitéve. Először kétségek lesznek elültetve szívükben, a gonosz lélek által, aki aztán szorongást kelt a lélekben. Ez odáig vezeti őket, hogy megkérdőjelezzék és kétségbe vonják Üzeneteimet, mígnem kétségeik gyűlöletté fajulnak.

Sok, veled együttműködő lélek, tudtán kívül, folyamatosan kísértés alatt fog állni, hogy cserbenhagyjon téged. Idegenek fognak feltűnni, azt mondván neked, hogy ők szintén próféták. Néhányan azon lelkek közül, akik ezen Küldetés kezdete óta jöttek hozzád, azt színlelvén, hogy ők szintén az Én prófétáim, az Én különleges adományaimmal, és hazudtak neked, ők a te legnagyobb ellenségeid. Őket ellepték a gonosz lelkek, és sokuk, sajnos, nincs ennek tudatában. Azon felszentelt Szolgáimat, akiket bizalmadba avattál, és akik cserbenhagytak téged, őket is a féltékenység szelleme akadályozta az Irántam való kötelességük teljesítésében.

Nagyon kevesen vannak azok, akikben meg lehet bízni a Prófétáimmal való együttműködés tekintetében, emiatt kell az igaz prófétáknak egyedül, mindössze maroknyi megbízható emberrel együtt munkálkodniuk. Ti, Követőim, soha ne érezzétek megbántva vagy sértve magatokat, ha Én nem fogom megengedni, hogy Prófétám találkozzon veletek, vagy nyilvános eseményeken vegyen részt.

Mint a végidő prófétájának, Én nem engedhetek meg figyelemelterelő dolgokat. Szükségem van (az Isteni Irgalmasságról nevezett) Mária minden idejére és önfeláldozására. Én, Jézus Krisztus leszek az, Aki imádkozásotok során, valamint Imacsoportjaim által vezetlek majd benneteket. Soha ne becsüljétek alá a gonosz lelket, aki kétségeket ébreszt és vitákat szít köztetek, azzal a csábítással együtt, hogy továbbálljatok.

Ismerjétek meg ennek az okát. Ez azért van, mert a sátán legnagyobb hadviselése zajlik most. Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki. Én, Jézus vagyok az, Aki a gonosz elleni csatát vezetem, és Én vagyok az, Aki azt meg fogja nyerni.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy