RSS
 

Archive for január 25th, 2013

Szűz Mária: Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt

25 jan

2013. január 19. szombat; 20.45

Gyermekem, mikor a gonosz cselekedetek fokozódnak és terjednek, amint a nemzetek megkísérlik bevezetni az abortuszt, a Szentlélek leereszkedik Isten gyermekeire, hogy összeszedhessék bátorságukat, hogy felvegyék a harcot.

Az abortusz a legsúlyosabb bűn Atyám Szemében. Nincs az az érv, mely felhozható lenne Számára, mely igazolhatná ezt az Isten Teremtése elleni aljas tettet. Az abortusz az emberiség Szent Megteremtése elleni gyalázat, és szörnyű büntetést von maga után.

Minden érvet be fognak vetni majd nemzeteitekben az abortusz igazolására, de soha, semmi nem teheti azt elfogadhatóvá Isten számára. Senkinek sincs joga beavatkozni az Élet Ajándékába, melyet Isten – a mindenség Teremtője – hozott létre.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy együttérzést és megértést mutat, amikor szemet huny az abortusz felett, de valójában egy súlyos bűn, a gyilkosság felett hunynak szemet. Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt, és védelmeznetek kell Isten gyermekeinek – édesanyjuk méhében való – életét. Soha nem szabad félnetek, mikor az élet szentségét hirdetitek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem tudják elfogadni az élet fontosságát, és Isten Szent Cselekedetét, a Teremtést. Ezeknek a lelkeknek szükségük van imáitokra és türelmetekre. Mutassátok meg nekik, hogy nem fogjátok elfogadni azon kéréseiket, miszerint kövessetek el gyilkosságot Isten egy meg nem született gyermeke ellen.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat

25 jan

2013. január 18. péntek, 20.15

Drága, szeretett leányom, mily könnyen elnyomják Hangomat a hamis próféták rikoltozásai, melyek áthatják jelenleg a világot.

Milyen balgák köztetek azok, beleértve hithű Követőimet is, akik oly éhesek vagytok Szeretetemre, hogy oly könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat.

Nem tudjátok, hogy Én csak néhány léleknek adok Üzenetet? Nem mondtam-e nektek már, hogy Üzeneteim, melyek most adatnak nektek, az utolsók a maguk nemében? Akkor miért keresitek lázasan az újonnan hirdetett prófétákat, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek? Az ő vágyuk az, hogy dicsőséget és figyelmet keressenek. Amit ők tesznek, az az, hogy Nyájamat egy gyenge alternatívával etetik, mely tele van lényeg nélküli szavakkal. Ellenben sokuk ezeknek a szegény lelkeknek, nem akar semmi rosszat, lévén, hogy többüket az Irántam való odaadásuk vezeti, hogy Isten Szeretetét közvetítsék. Ugyanakkor nem Én utasítottam őket, hogy ezt tegyék, mert Én nem nyilatkoztatom ki nekik Szent Szavamat, vagy Szent Tervem részleteit. Mások viszont sajnos a gonosz lélek befolyása alatt állnak, hogy elvonják a figyelmet Szent Szavamról.

Míg a hamis próféták ajkáról fakadó oly sok hang sokak figyelmét felkelti, addig az Én Igaz Hangomat elvetik. Nektek, akik Hangomat keresitek, és láttátok sok önjelölt próféta szavait, meg kell hallgatnotok most Engem.

Vannak kiválasztott lelkek, akiken keresztül évtizedeken át Kommunikáltam, és még mindig Kommunikálok velük. Ezen Küldetés kezdete óta Én egyetlen egy léleknek sem engedélyeztem, hogy nyilvánosan hirdesse most Szavamat (Üzenetemet), kivéve azokat a szeretett választott lelkeket, akik már évek óta Engem szolgálnak.

Mennyire emeljem fel a Hangomat, hogy meghalljatok Engem? Mi az, amit kerestek? Az Igazságot? Feltűnést? Költészetet – amely emlékeztet benneteket arra, hogyan kellene Szavamnak megjelennie papíron? Akkor miért van az, hogy mindazon próféták közül, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek, ti elutasítotok Engem ezen Üzenetek alapján?

Ó, mennyire meg vagytok tévesztve. Mennyire elszakítottak benneteket Szerető Ölelésemtől. Mily nagyon rászedtek benneteket, hogy hallgassatok a negédes hangokra, melyek egyáltalán nem hasonlítanak Igaz Szavamra.

Eljön az idő, amikor szégyellni fogjátok magatokat kegyetlenségetekért, azért, hogy keserűen elutasítottátok Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy konokul nem voltatok hajlandóak – a gőg bűnéből fakadóan – befogadni jelenleg adott Szent Szavamat (Üzenetemet), mert ez az Igazság – emberiség számára történő – kinyilatkoztatásának ideje, a ti lelketek, valamint minden férfi, nő és gyermek lelkének javára.

Megígértem a világnak, hogy az Igazság ki lesz nyilatkoztatva számukra ebben az időszakban, bár nagyon sokan közületek vakok és süketek vagytok Isten Szavára (Üzenetére). Kérlek, elmélkedjetek Irgalmam, Szavam és Ígéretem utáni kutatásotokon. Aztán kérjétek Tőlem, hogy Én vezesselek benneteket, és hogy megadjam nektek a tiszta-elméjűséget, hogy (meg)lássatok Engem, hogy (meg)halljatok Engem, hogy bízni tudjatok Bennem, és – végül – át tudjátok adni magatokat teljesen azon Vágyamnak, hogy megmentsem lelketeket. Ne vesztegessétek az időt latolgatással, vagy tévelygéssel, mert Szükségem van rátok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy