RSS
 

Archive for január 21st, 2013

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

21 jan

2013. január 15. kedd, 22.50

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

„Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és szellememet.

Bízom Irgalmadban.

Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a kínból és sötétségből, hogy újra egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess engem az Új Paradicsomban való életre.

Ámen.”

Kapcsolód link: 

Teljes üzenet - Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek

21 jan

2013. január 15. kedd, 22.50

Drága, szeretett leányom, ahogy ez a Küldetés folyamatosan növekszik és terjed az egész világon, új csodák fogják kísérni, melyek – Szeretetemből és Könyörületességemből fakadóan – azoknak adatnak majd meg, akik borzasztóan szenvednek. Amikor Én először jöttem, Irgalmamat azon lelkekre terjesztettem ki, akiknek szükségük volt Segítségemre.

Lesznek olyanok, akiket hitetlenség száll majd meg, és rettenetes testi szenvedés fog kínozni. Én meg fogom könnyíteni a szenvedésüket azoknak, akik Hozzám jönnek. Azért teszem majd ezt, hogy lángra lobbantsam lelkükben a hitet, ám ez a Szentlélek Ereje által történik majd, mert egyedül ez által tudnak meggyógyulni.

Hozzátok Hozzám szenvedéseiteket. Hozzátok Hozzám aggodalmaitokat. Hozzátok Hozzám fájdalmatokat. Jöjjetek Hozzám imáitok által, és Én meghallgatlak benneteket. Szent Karjaimba szeretnélek venni mindannyiatokat, és védelmezni benneteket.

Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek, az Imahadjárat keretén belül, mely meggyógyít majd benneteket, testeteket, lelketeket és szellemeteket.

Ezzel az Imával, Én nektek adományozom a Gyógyulás drága Ajándékát. Ezt imádkozván, tudni fogjátok, hogy ez a segítségkérés hatalmas ajándékokat fog leesdeni a Mennyből számotokra, és azok számára, akiket belefoglaltok ebbe az imába. Mint ilyen, ez különleges védelmet fog nyújtani azon tévelygők megújulására, akik bizonytalanok hitüket tekintve, és akik egyfajta fáradtságot éreznek. Lehet, hogy kétségektől szenvednek. Lehet, hogy testi betegségektől szenvednek, melyek rombolják azon képességeiket, melyek lehetővé teszik, hogy Én békét, szeretetet és vigaszt nyújthassak nekik. 

Ahhoz, hogy ebben az áldásban, a gyógyulás áldásában részesüljetek, kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját.

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

„Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és szellememet.

Bízom Irgalmadban.

Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a kínból és sötétségből, hogy újra egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess engem az Új Paradicsomban való életre.

Ámen.”

Mindenekelőtt hiteteknek kell meggyőznie benneteket. Majd Irgalmam kegyelme által, Én – Szent Akaratom szerint – válaszolni fogok gyógyulási kérelmetekre.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől

21 jan

2013. január 14. hétfő, 18.12

Drága, szeretett leányom, már kevés az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez az az időszak, amikor mindegy, milyen gyötrelmes is az üldöztetés, Szent Szavamon kívül mindent figyelmen kívül kell hagynotok.

Amint az előkészületek megkezdődnek, senki sem állíthat meg benneteket, szeretett Követőim, aközben, hogy felkészítitek lelketeket, és imádkoztok azokért, akik halálos bűnben fognak meghalni a Nagyfigyelmeztetés során.

Ti, szeretett Követőim és Felszentelt Szolgáim, el fogjátok szenvedni azt a kínt, melyet Én érzek, amikor a nyomorult bűnösökre nézek. Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől, amint azok Szemeim előtt felvonulnak.

Önteltségük, az arcátlanság és a gőg, amit ezek a bűnösök mutatnak, pontosan a sátán és az ő démonainak tulajdonságaira hasonlítanak. Ezek a gonosz lelkek nyelték el Isten gyermekeinek lelkét, hogy többé már ne tűnjenek azoknak a gyermekeknek, akik hajdanán voltak, első lélegzetvételükkor.

Olyannyira telve vannak gőggel, és olyannyira meg vannak győződve legyőzhetetlenségükről, hogy már nem képesek hagyni, hogy Isten Lelke megérintse a lelküket. Emiatt van szükségük a ti imáitokra.

Én megáldalak benneteket a Kegyelemmel, hogy megmenthessétek ezeket a lelkeket, és nektek – Én érettem– segítenetek kell Nekem, hogy Én segíthessek nekik.

Amikor az ember már nem elégszik meg saját testi vágyainak kielégítésével, akkor úgy érzi, bele kell avatkoznia Teremtésembe. Akkor aztán olyan lépéseket tesz, melynek során nemcsak, hogy próbálja utánozni Isten Hatalmát, amikor az emberi élet Teremtéséről és elvételéről van szó, hanem azt is gondolja, hogy megvan a hatalma arra, hogy Isten Létezését helyettesítse. Az ember jelenleg saját istenségében hisz, mely csak egy hazugság, amit a sátán plántált a lelkébe, akinek hűséget fogadott.

Ezek a lépések, melyeket az ember most megtesz, túlmennek az Isten által megengedett határokon. Most, hogy Isten Egyházait a gonosz lélek ostromolja, ellenségek és csaló szélhámosok által, a büntetés végül le fog ereszkedni a földre.

Tanúi lesznek Atyám Hatalmának, és az Általa való büntetés súlyos lesz. Ez még a leggőgösebb bűnösöket is meg fogja rendíteni, akiknek semmi kétségük sem lesz afelől, kinek a Keze sújtott le a földre. Atyám azért teszi majd ezt, hogy megszabadítsa a földet a gonoszságtól, ugyanakkor, hogy ezzel egy időben, lehetővé tegye a – lelkek megmentésében segédkező – hűséges követőiből álló Hadseregének gyarapodását.

A bűn tönkretette a földet, amin jártok, és ez látható a betegség, a szennyezés és a kormányotokban lévő korrupció révén. A bűn szennye ráborul a világra, így az egy undort keltő és hitvány dologgá vált Atyám Szemében. Össze van törve a szíve Atyámnak, aki megteremtette a világot, egy olyan helyet, ahol Ő felnevelhette Családját.

Atyám haragos is, és az igazságszolgáltatás mérlegének nyelve már megbillent. Az Általa való büntetést nem lehet megállítani, ahol ez szükségessé vált.

Segítsetek testvéreiteknek, különösen azoknak, akik olyan törvényeket hoztak, melyek beavatkoznak a Magasságos Isten által teremtettekbe. Ezt az Imahadjárat által kell tennetek. Legyetek erősek. Legyetek bátrak. Bizakodjatok, és ne féljetek semmitől, ha szerettek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy