RSS
 

Archive for január 20th, 2013

Ne foglalkozz a hozzád intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet)

20 jan

2013. január 13. vasárnap; 12.10

Drága, szeretett leányom, soha ne feledd el, ki a te Mestered. Amikor teljesen szétszednek téged, és amikor Tanítványaim mérhetetlen terheket tesznek a válladra, ki kell tartanod. Helyezd magadat az Én Szent Karjaimba, vonulj vissza, és kérj, hogy Én gondoskodjam mindenről.

Neked kizárólag az Én Hangomra kell reagálnod. Bármely más hangot, amely az Általam adott Szent Feladat végzésére utasít téged, az ő módszereik, az ő értelmezésük szerint, figyelmen kívül kell hagynod.

Sokaknak, akik követik ezt a Küldetést, meg kell érteniük, hogy az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) nem szabad boncolgatni, megváltoztatni vagy átalakítani, úgy, hogy az másoknak megfeleljen. Az Én Szavam (Üzenetem) Szent. Fogadjátok el hittel, amit Én mondok, és elégedjetek meg vele. Ha rejtett értelmet, szenzációt vagy jóslatokat próbáltok fellelni benne, az sértő Számomra.

Tanuljatok meg Hangomra figyelni. Engedjétek, hogy megérintse a lelketeket, és legyetek hálásak, hogy Én nektek adom az Én bensőséges Tanításaim és óhajaim Ajándékát. Én ezt irántatok való könyörületből teszem, és mert Szeretlek benneteket. Megkérdőjelezni és követelni, hogy olyan válaszokat adjak nektek, melyeket hallani akartok, ez sértő Számomra.

Leányom, kérlek, ne foglalkozz a feléd intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet), illetve az értelmét annak, amit Én mondok neked. Mint azt korábban is mondtam neked, nincs erre felhatalmazásod. Különösen akkor maradj csendben, ha a körmönfont lelkek bonyolult kérdéseket vetnek fel, melyekre nem tudod a választ.

Nektek, akik továbbra is próbáltok gáncsot vetni Nekem, kétségbe vonván és kritizálván Szent Szavamat (Üzenetemet), tudnotok kell, nem vagytok egyebek, mint szegény gyarló bűnösök. Nem azt találom visszatetszőnek, hogy lelketek javát szolgáló kérdéseket tesztek fel. Hanem hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus valaha is kommunikálhatnék a világgal, ahogyan azt Én most is teszem.

Ha fogjátok Szavamat (Üzenetemet), és kiforgatjátok azt úgy, hogy az nektek megfeleljen, akkor az értelmetlenné válik. Aztán ha ízekre szeditek Szavamat (Üzenetemet), azért, hogy szembeszálljatok ezen Szent Küldetésemmel, mely ezt az utolsó generációt hivatott megmenteni, akkor félre lesztek vetve.

Tervem most erőteljes, amint az emberiséget sebesen vezetem előre az Igazság Útján. Azok, akik tévelyegnek és elkóborolnak, lemaradnak. Éppen csak annyi idő van hátra, hogy mindegyikőtök megmeneküljön. Miért vesztegetitek hát az időt? Minden perc számít.

Adjatok Nekem esélyt, hogy vezethesselek, taníthassalak és megmenthesselek benneteket. Ha azt akarjátok, hogy Én segítsek nektek, akkor szükség van az Irántam, a ti Jézusotok iránti engedelmességre. Csak akkor tudtok Nekem engedelmeskedni, ha akaratotokat átadjátok Nekem. Ha ezt megteszitek, lelketekben nem lesz többé zűrzavar.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy