RSS
 

Archive for január 17th, 2013

Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek Adományát

17 jan

2013. január 11. péntek, 11.25

Drága, szeretett leányom, kérlek hallgass meg, és figyelj, amint kinyilatkoztatom neked Szenvedésemet. Tövisekkel borított Fejem jelenleg fájdalmasan össze van roncsolva, amint – kétezer évvel, földön töltött Időm után – Keresztre feszítésem kínját szenvedem el.

Második Eljövetelem Ideje nagyon közel van. Senkinek se legyen kétsége Ígéretem felől, miszerint eljövök újra. Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy ez bármikor bekövetkezhet. Készítsétek fel a lelketeket, mert közel az idő. Sokkal jobban teszitek, ha lelketek állapotára összpontosítotok, mint jövőbeni jólétetek állapotára.

A tövisek okozta fájdalmat a Katolikus és más Keresztény Egyházban lévő vezetők is érzik most. Ők is szenvednek, mivel jelenleg rájuk kényszerítik a politikai vezetők által előírt tanokat, melyek a fenevad szájából ömlenek.

Figyelmeztetnem kell benneteket, mind, akik támadjátok az ezen Üzeneteken keresztüli Szavamat, hogy a végidők csatája, az Isten és a sátán között, most zajlik. Atyám bocsásson meg nektek vétségeitekért. Árassza ki Irgalmát meggondolatlan és önfejű viselkedésetekre, mely elnézi a bűnt.

Amint azt megjövendölték, most megismétlődik az a fájdalom, melyet a Töviskorona okozott, mely most iszonyú kínok közepette nehezedik földi Keresztény Egyházam fejére. Az elutasítás – Szavam, Létezésem és Tanításaim elutasításának – fájdalmát nemcsak Én érzem, hanem mindazon szegény lelkek is, akik tisztelnek Engem, akik hirdetik Szent Szavam, és akik szeretnek Engem.

Szívem – szeretetben és szenvedésben – egybefonódott velük. Ők ezt azonnal tudni fogják, mert Én most nekik adományozom a Megtérés és a Szeretet Könnyeinek Adományát, amikor az Imahadjárat ezen imáját imádkozzák. 

Imahadjárat (93) Ima a Megtérés Könnyeiért

„Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz szívemhez.
Én egy vagyok Veled.
Szeretlek Téged.
Féltve őrizlek Téged.
Hadd érezzem Szeretetedet.
Hadd érezzem Fájdalmadat.
Hadd érezzem Jelenlétedet. 

Add meg nekem az alázat Kegyelmét, hogy méltóvá váljak Királyságodra, amint a földön, úgy a Mennyben is.

Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy őszintén fel tudjam ajánlani magam Neked, mint egy igaz tanítvány, segítvén Téged azon Küldetésedben, hogy megments minden egyes lelket a földön, mielőtt eljössz ítélni élőket és holtakat. Ámen.”

Menjetek szeretett Követőim. Megígérem, hogy Én nektek fogom adományozni a Megtérés Könnyeinek Kegyelmét, hogy valóban eggyé váljatok majd Szent Szívemben, amikor ezt az imát imádkozzátok.

Szívem átölel benneteket, dédelgetett és hűséges Tanítványaim. Szeretlek titeket. Én oly módon vagyok most veletek, melyet nehéz lesz számotokra visszautasítani.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az Igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat

17 jan

2013. január 9. szerda, 10.45

Drága, szeretett leányom, mily gyakran emlegetnek Engem az emberek, minden egyes nap, és mégis, annyira távol Vagyok tőlük.

Sokan, ösztönösen, hangosan a Nevemen szólítanak, szóhasználatuk során, anélkül, hogy valóban tudatosulna bennük, miként említik Nevemet. Nemcsak a Nevemet nem tisztelik; semmiféle tiszteletet nem mutatnak Irányomba. Nevemet arra használják, hogy káromoljanak másokat, komoly súrlódások alkalmával. Mennyire bánt és megdöbbent Engem az, hogy ily módon említenek Engem.

Sokan említik Nevemet, mindennapi beszélgetés során, de nem oly módon, mely utal Szerepemre, mint az emberiség Megváltójára.

Bárcsak felszólíthatnám az ateistákat és az agnosztikusokat, hogy meghallgathassák, miként használják ők maguk a Nevemet, mindennapi beszélgetéseik során. Ha ez egy szokás, akkor miért nem használtok egy másik kifejezési formát? Miért említetek Engem, ha nem fogadtok el Engem? Miért használtok Engem az istenkáromlás formájaként, amikor nem hisztek Létezésemben?

Oly sok ember utasít el Engem, mint aki nem fontos az életükben. Félrelöknek Engem, mintha Nekem nem lenne jelentőségem.

Sok lélek, akik hisznek Bennem, nem gyakorolják hitüket. Mint ilyenek, nem készítik fel lelküket. Nagyon sokan nem tudják, mikor fognak eltávozni ebből a világból az elkövetkező életbe, és elkövettek egy szörnyű hibát. Mégpedig azt, hogy nem váltak alkalmassá belépni Királyságomba.

Azon a napon, amikor a lelkek két csoportra osztva találják magukat, a jövő Igazsága végre feltárul előttük. Jaj annak, aki nem készült fel erre a nagy napra, és eltékozolta földi idejét.

Leírhatatlan lesz azoknak a rémülete, akik nem voltak hajlandók meghallgatni az Igazságot, és nyilvánosan megaláztak, elutasítottak Engem. Lesz ott sírás, hisztéria és ijedtség azon a napon, amint ezek a lelkek látják, hogy az az út, amit választottak, kizárólag a pokol tüzébe vezette őket.

Ez a lelki-szellemi megújulás ideje azon lelkek számára, akik meg lettek áldva azzal az Adománnyal, hogy látják, hogy jelenleg miként teljesednek be a világban a régmúlt próféciái, a megjövendöltek szerint. 

Nézem a világot, és Látom a szörnyű zűrzavart, ahogy az embereket elnyelik a világ keletkezésével kapcsolatos hazugságok – azok a hazugságok, melyeknek célja, hogy eltérítsék az embereket az Igazságtól.

Látom, ahogy a jóravaló embereknek azt mondják, hogy vessék el ismeretüket Tanításaimat illetően, és dobják sutba azokat a Bűn elfogadásának javára. Majd arra buzdítják őket, hogy üdvözöljék a bűnt, mígnem meggyőzik magukat arról, hogy Én, Jézus Krisztus majd szemet hunyok fölötte.

Tanításaim Igazsága a Kereszténység lényegében rejlik. Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat.

Itt az ideje – akár készen álltok, akár nem -, hogy ráébredjetek, hogy vagy hagyjátok magatokat megtéveszteni a modern new age lelkiséggel, vagy kiálltok és megvédelmezitek Isten Szent Igéjét. Lehet, hogy ez nem tűnik most lényegesnek nektek, de ha eljön a nap, amikor Én Ítélni jövök, egyedül az Igazság lesz elfogadható Királyságomban.

Ha elfogadjátok a hazugságokat, akkor nem vagytok őszinték. Nem vagytok igazak. Ezért nem fogtok Kegyelmekben részesülni. Olyanok lesztek, mint egy üres hajó, mely suhan a tengeren, büszkélkedvén a rakománnyal, mely csak a képzeletetekben létezik. Ennek a hamis biztonságérzetnek senki sem fogja hasznát venni. Ez nem fog hozzájuttatni benneteket Új Paradicsomom kulcsaihoz.

Imádkozzatok minden nap úgy, mintha másnap lenne az utolsó napotok, mert nem tudjátok Második Eljövetelem időpontját. Ez váratlanul fog bekövetkezni. Ha felvirrad az a nap, nem lesz sok idő arra, hogy megtérjetek. Akkor vagy elfogadtok Engem, és Ígéretemet, miszerint elviszlek benneteket Királyságomba, vagy elküldettek arra a helyre, ahonnan nincs visszaút.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy