RSS
 

Archive for január 4th, 2013

Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják Fiamat

04 jan

2013. január 2. szerda, 06.29

Gyermekem, sok minden fog most kibontakozni a világban, és számos esemény elkerülhetetlen annak érdekében, hogy Isten gyermekei megtisztuljanak.

Fontos, hogy mindenki kitárja a szívét az Igazságra, Isten Szent Szavára (Üzenetére). Ha nem tárják ki szívüket, nem fogják tudni elfogadni Fiam – emberiségnek tett – ígéretének Igazságát.

Fiam újra el fog jönni, méghozzá hamarosan, hogy visszaszerezze az Ő földi Királyságát. Ez nagy nehezen ki lesz szabadítva a sátán gonosz szorításából. Isten minden gyermekének felajánlásra kerül a szabadság, mely nélkül nem egyesülhetnek Fiammal.

Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják Fiamat. Ők annyira gyarlóak lesznek, hogy nem fogják elfogadni az Ő Ígéretét, és továbbra is hajszolni fogják a világi ambíciókat.

Kérlek benneteket, gyermekek, legyetek nagylelkűek ezen lelkek iránt. Ők nemcsak, hogy elutasítják majd Fiam Irgalmasságát, hanem zaklatni és gúnyolni fogják mindazokat a bátor lelkeket, akik felállnak majd, és hirdetik Isten Igazságát.

Folytassátok a napi imádságot, gyermekek, és adjátok át minden esetleges félelmeteket Fiamnak. Ő szeret benneteket, és le szeretné venni rólatok az efféle bánat és szenvedés terhét. Jöjjetek hozzám, szeretett Édesanyátokhoz, és Én meg fogom kérni Fiamat, hogy erősítse meg Iránta való hűségeteket.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd

04 jan

2013. január 1. kedd, 19.20

Drága, szeretett leányom, felvirradt az új hajnal, és kezdetüket vették a változások a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként.

A Közel-Keleten lévő háborúk most fokozódni, terjedni fognak, és sokan meg fognak halni a gonosz csoport keze által. Ugyanakkor őket, a gonosz csoportot, Atyám Keze hamarosan meg fogja állítani. Mindegyikükre le fog sújtani, amint ők nagyobb veszélyt jelentenek Isten gyermekeire.

Tervem most van megnyilvánulóban, és ti – akiket Én a maradék Egyház vezetésére választottam ki – gyorsan bázisokat fogtok építeni az egész világon. Ezek azok a helyek lesznek, ahová majd nyugodtan mentek tisztelni Engem, amikor templomaitok nem a kellő módon fognak fogadni benneteket.

Templomaitok nem lesznek mások, mint szórakozóhelyek, ahol pogány rítusok és zene kerülnek majd megrendezésre gondosan kidolgozott szertartások keretében. Állítólag ezek az események Isten tiszteletére lesznek majd. De ők bűnös tetteket fognak bálványozni, és ezeket Tanításaim szerint valóknak fogják beállítani.

Sokuk hamarosan Isten új szolgájaként jelenik meg majd. Sokuk egyáltalán nem a Keresztény Egyházban fog felkészülni, és ezért nem lesznek alkalmasak arra, hogy kiszolgáltassák a Szentségeket Isten gyermekeinek. Ők csaló szélhámosok lesznek. Ők fogják megszabni mindenkinek az igazságot, amit ők, a mai világban, Isten tanításainak tartanak. Hazugságaik az emberek fülébe jutnak majd, szerte az egész világon.

Sokakat fog vonzani az, amit egy friss, új megközelítésnek fognak érzékelni Tanításaimat és Isten szeretetét illetően. Mindez iszonyatos hazugság lesz. Sokakat rá fognak venni, hogy fogadják el az Egy-Világvallást.

Ahogy a hamis egyház gyarapodik, és vonzza a sok hírességet, a médiát és a politikai vezetőket, úgy fog Maradék Egyházam is gyarapodni. Sok felszentelt Szolgám hűtlen lesz Hozzám, és csatlakozni fog az Egy-Világvalláshoz, ahol tárt karokkal fogják fogadni őket.

Ezek a csaló szélhámosok borzasztó nehézséget fognak okozni a Keresztényeknek mindenütt, ha nem fogadják el ezt az új, politikailag támogatott kulturális szervezetet, mely magát Isten egyházának fogja nevezni.

Habár a Keresztények lesznek a gyűlölet elsődleges célpontjai, Izrael Házát is üldözni fogják, és a Zsidók lesznek eme lelkekért vívott háború bűnbakjai.

Nos, külsőleg semmi sem fog eltérőnek tűnni eleinte. Hamarosan azonban látható lesz egy pompázatos és hatalmas épület Rómában, mely egy találkozóhellyé válik majd. Minden vallást örömmel fogadnak majd itt, amíg arra nem kényszerülnek, hogy lenyeljék azokat a hazugságokat, melyeket az Új Világhatalom mutat be nekik.

Idővel elfogadhatatlanná válik az, hogy egyes Keresztény szertartások esetében nyilvános szertartást tartsanak.

Ezek közé fog tartozni a Keresztség és a Szentáldozás Szentsége is. Ezeket elfogadhatatlannak fogják tekinteni egy modern és profán világban, és lehetetlen lesz részesülnötök ezekben a szentségekben. A Házasság Szentségét meg fogják változtatni, és a házasság egy más formában lesz majd elérhető. Ezen a ponton, kizárólag Maradék Egyházam által lehet majd az Igaz Szentségekben részesülni.

Felszentelt Szolgáimnak – akik szenvedni fognak az Én Nevemben, ahogy igyekeznek majd fenntartani a Szentségeket és a Szentmisét – tudniuk kell a következőt. Szentségi fogadalmatok által Nekem tartoztok engedelmességgel, és soha nem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól. Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy hagyjátok el az Úr útjait. Hangotok csak suttogássá válik, amint az ellenség próbálja elnyomni Isten Igaz Igéjét.

Gyűljetek össze. Egyesüljetek. Mert nagyon hamar Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd. Csak kövessetek Engem, hallgassatok a szívetekre és a lelkiismeretetekre. Álljatok készen, mindenkor, erre az előttetek álló nehéz útra. Minden bátorságotokra, erőtökre és állhatatosságotokra szükségetek lesz.

Tudjátok, hogy utatok végén, Én várom majd, hogy Szent Karjaimba öleljelek benneteket, és Új Paradicsomom biztos menedékébe vigyelek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy