RSS
 

Szűz Mária: Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást

03 dec

2012. november 29. csütörtök, 15.20

Drága Gyermekeim, imádkozzatok Isten valamennyi – jelenleg a világban lévő – látnokáért. Ők nagyon szenvednek, és sok viszály alakult ki, küldetésük ideje alatt és azon kívül.

Sokan elutasítják őket. Még inkább elutasítják azokat a látnokokat és prófétákat, akik tudatták a világgal küldetésüket.

Egy emberként kell egyesülnötök, ha igazán szeretitek Fiamat. Nincs helye a féltékenykedésnek, a rágalmazásnak, és a gyűlöletnek köztetek. Ha ez mégis megtörténik, akkor a gonosz vett rá benneteket, hogy ne a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát (Üzenetét) utasítsátok el.

Ez az az időszak, amikor semmilyen megosztottságot sem szabad megengedni, hogy válaszfalakat képezzen azok között, akik Fiam Tanításait követik.

Ahol megosztottság van, ott zaklatottság van. Ez gátolja az ima áramlását, és feltartóztat benneteket a lelkek megmentésében való segédkezésben.

Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást. Isten Nevében másokat rágalmazni, bűn Atyám Szemében.

Ha ezt teszitek, bántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta nektek, hogy testvérként szeressétek egymást.

Ha Fiam Nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások jóhírében, könyörögnötök kell Fiamhoz, hogy bocsásson meg nektek.

Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek, és hogy tiszteljétek Fiamat, felidézvén mindazt, amit Ő tanított nektek.

Sok megjövendölt esemény most hamarosan látható lesz a világban.

Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.

Hamarosan a megosztottság rá lesz kényszerítve a Keresztényekre. Ezért egyesülve váltok majd egy erős hadsereggé, mely méltó hirdetni Isten Igéjét.

Megosztottan, egy légüres tér fog beszippantani benneteket, ahol pogány törvényeket fognak rákényszeríteni Egyházatokra.

Ha megosztottságot idéztek elő, akkor nem lehet egység.

Csak az erős hitűek – Fiam Szívében egyesülve – fognak előrehaladni Fiam hadseregében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért