RSS
 

Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

02 dec

2012. november 27. kedd, 20.08

Drága, szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy sokatokat – akik kitartóan munkálkodtok azon, hogy hirdessétek és terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) – minden eddiginél jobban fognak támadni az önjelölt szakértők, akik el fogják utasítani ezeket az üzeneteket, mint amiknek nincs jelentősége.

Mások, akik támadnak benneteket, azt fogják mondani, hogy nektek nincs jogotok hirdetni Szavamat (Üzenetemet), vagy azt az Igazságnak nyilvánítani.

Végül, bizonyos felszentelt szolgák, Egyházamon belülről, meg fognak fenyegetni benneteket, és azt mondják majd nektek, hogy hagyjátok abba, amit csináltok, mivel tevékenységetek sérti őket.

Ők azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek nem Istentől valók.

Azt gyanítják, hogy ezek egy gonosz erőtől származnak. Azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek ellentétesek Egyházam tanításaival. Én a következőt mondom nekik.

Az üzenetek melyik része okoz nektek ilyen szívfájdalmat? Miért nem az Igazságot szóljátok, amikor kritizáljátok Szavamat (Üzenetemet)?

Miért büszkélkedtek a szellemi, lelki dolgokat illető tudásotokkal, melyről azt mondjátok, meghaladja az Én tudásomat?

Az Én Földön való Testem, azaz Egyházam nevében beszéltek ti? Ha igen, akkor Én ezt – Szent Helytartómon keresztül – nem engedélyeztem.

Az a ti hadjáratotok, hogy ily hevesen elutasítsátok ezeket az üzeneteket, a saját nézőpontotok és személyes véleményetek alapján?

Ti hibát véltek fölfedezni benne, majd megfenyegetitek nyájatokat, hogy ha olvassák Szavamat (Üzenetemet), akkor félre lesznek vezetve.

Azt állítjátok, hogy Szent Szavamat (Üzenetemet) el kell utasítani, majd azt mondjátok Követőimnek, hogy kötelességük ugyanígy tenni.

Miért féltek a Királytól, akinek az életeteket ígértétek?

Tőlem nem kell félni, annak ellenére, hogy Szavam (Üzenetem) kényelmetlen számotokra.

Sok önjelölt próféta van a világban, akik nem hitelesek, és sokak imájára van szükségük. Ugyanakkor azok, akik hitelesek, mindig ők a ti célpontjaitok a leginkább. Az Én hiteles prófétáim azok, akik magukra vonják azon papok haragját, akik még mindig bizonytalanok Szent Küldetésem célját illetően.

Legyetek óvatosak, hogy kit vontok kétségbe, hogy kivel szemben terjesztetek gyűlöletet, hogy kiről terjesztetek valótlanságot, és gyártotok rágalmakat, mert Én nem adtam felhatalmazást erre sem nektek, sem Egyházamnak. Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

Amikor az Igazság napja feltárul előttetek, nagyon szégyellni fogjátok magatokat.

Tegyétek le fegyvereiteket, és számoljatok fel minden gyűlöletet és haragot, amely jelenleg kínoz benneteket. Majd nézzétek meg, mi történt veletek. A sátán oly módon tévesztett meg benneteket, hogy erről a műről való szóbeli és írott támadásaitok túlmennek azon, amely tőletek, mint papoktól várható.

Miért történt ez? Azért, hogy késleltessétek ezt a küldetést, és elvonjátok az embereket Imáimtól, melyek a Mennyből küldettek a lelkek mentésére.

Amit ti jelenleg tesztek, az az, hogy megpróbáltok akadályozni Engem, a ti Jézusotokat, az emberiség megmentésére irányuló Tervemben.

Ez egy nagyon súlyos vétek Isten ellen.

Íme, az Imahadjárat imája, mely segít nektek válaszolni Hívásomra, és megszabadít benneteket a gyötrő kételytől.

Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől

“Összezavarodottan, bizonytalanul és nyugtalanul járulok Eléd, Drága Jézus, mert aggódom az Üzeneteidben Általad hirdetett Igazság miatt.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged.
Bocsáss meg nekem, ha nem hallak meg Téged.
Nyisd meg szemem, hogy megláthassam azt, amit szeretnél, hogy megértsek.
Esedezve kérlek, add nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.
Szeretlek Téged, Drága Jézus, és könyörögve kérlek, szabadíts meg engem a gyötrő kételytől.
Segíts, hogy válaszoljak Hívásodra.
Bocsáss meg nekem, ha bántottalak Téged, és vonj közelebb Szívedhez engem.
Vezess engem Új Királyságodba, és add meg nekem a kegyelmet, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek neked megmenteni a lelkeket, akik oly kedvesek a Te Szent Szívednek. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.