RSS
 

Isten, az Atya: Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható

30 dec

2012. december 27. csütörtök; 18.20

Legdrágább leányom, ez a nagy remény Üzenete minden Gyermekem számára.

Csaknem elérkezett számotokra a változások ideje, amint az meg volt jövendölve, amikor is változni fog a világ; a bolygók megváltoznak majd, és az időjárás nem lesz már előre megjósolható.

Az Én Nagy Hatalmam most megnyilvánul, amint a Mennyben, úgy a földön is, ahogyan Én az Ellenségeim elleni csatát vezetem. A sátán és az ő démonai hamarosan legyőzetnek, de rettenetes védelmet építettek ki. A védelemmel ők elnyelik szegény Gyermekeimet, akiknek szíve megtelt politikai és világi törekvésekkel azt a szerepet játszván, hogy próbálják keresztre feszíteni Gyermekeimet.

Az ember gyarló. Az ember könnyűszerrel elcsábítható. Az Általam – a Teremtés kezdetétől – lefektetett Igazsággal szembeni vaksága miatt az ember hisz a hazugságokban. Az ember elhiszi a gonosz által kiokádott hazugságokat, mert vonzzák őt a hatalom és az élvezet ígéretei.

Gyermekeimnek el kell ismerniük Királyságom dicsőséges és ragyogó Világosságát. Te, leányom, már láttad ezt a Világosságot, és tudod mily Erőteljes az. Te ismered Isten Hatalmát, és hogy az hogyan burkol be téged. El tudod képzelni, milyen lesz, amikor az Új Paradicsomom feltárul? Te, leányom, csak egy kis részébe nyertél bepillantást ennek a dicsőséges és csillogó Világosságnak.

Fontos, hogy örömmel fogadjátok szívetekbe Fiam Világosságát. Amikor meghívjátok Őt, hogy megmentsen benneteket, és az Ő Szent Szívébe fogadjon titeket, érezni fogjátok ezt a Világosságot.

Az Új Hajnal – az Új Korszak – Világossága lassan, de biztosan megvilágítja majd a világot. Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható. Nagyobb lesz, és nagy csodálkozást fog kiváltani.

Ez az Én Hatalmam és Fenségem Jele. Ez egy csoda lesz, és bizonyítani fogja, hogy az emberiség nem érti teljesen a teremtés titkát.

Csak Én, a Világmindenség Teremtője irányítok minden létezőt. Mindent, ami elkövetkezik. Mindent, ami elkövetkezhet. Sem ember, sem tudós nem tudja megfejteni ezeket a legszentebb titkokat, mert ezeket az embernek jelenleg nem kell értenie.

Teremtésem csodáit, és Hatalmam erejét látni fogja a világ. Senki se kövesse el azt a hibát, hogy elhiszi, miszerint a sátánnak és az ő gonosz követőinek bármi hatalmuk is lenne nektek adni azokat a csodákat, melyeket Én Teremtettem minden egyes teremtménynek. Én megígértem, hogy kinyilatkoztatom az Igazságot, hogy ti, Gyermekeim, letörölhessétek a szemeteket fedő pókhálókat.

Mikor eljön a Nap, hogy végre elfogadjátok az Igazságot, Én nektek adományozom majd a legpompásabb gazdagságot, kegyelmeket, és egy olyan életet, melyet sosem tudtatok elképzelni, mert ez meghaladja a képzeleteteket.

Boldogan adom a remény eme üzenetét ma. Remélem sok boldogságot és békét ad nektek.

Ígéretem, miszerint végső örökségetekbe viszlek benneteket, hamarosan valósággá válik.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért