RSS
 

Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett

23 dec

2012. december 20. csütörtök, 19.15

Legdrágább leányom, kérem minden Gyermekemet, hogy őrizzék meg egyetlen Fiam, Jézus Krisztus nevét, és mutassanak Iránta olyan tiszteletet, melyet Ő az emberek között kapott.

Angyalaim, Szent Királyságomban, zengenek és örvendeznek az Irgalom miatt, mely Fiam által mindenkinek megadatik.

Ez a hatalmas Isteni Ajándék azért lesz, hogy legyőzze a sötétséget, mely ráborul a világra. Az Én Isteni Beavatkozásom által, Én meg fogom tudni menteni Gyermekeim többségét.

Az emberiség történelmében fordulópont ez a Karácsony, mely a nagy örvendezés ideje, amikor a Megváltó születését ünneplitek, akit Én adtam a világnak.

Mint Atyátok, Én megáldalak benneteket mind, és mély könyörülettel ajándékozom az Irgalmasság eme hatalmas Ajándékát. Én egybegyűjtelek benneteket, minden Teremtményemet, hogy meg tudjalak tisztítani titeket minden kételytől, minden bűntől, és minden – Királyságom Törvényei elleni – káromlástól.

A világ eme nagy megtisztulása eltart majd egy ideig, de Én fel fogom gyorsítani az üldöztetés ezen idejét.

A Törvényeimet el nem fogadó, korrupt kormányok keze általi szenvedésetek nehéz lesz, de nem fog túl sokáig tartani.

Én fogok adni időt valamennyi Ellenségemnek, hogy megnyissák szemüket a dicsőséges Paradicsom Igazságára, melyet már Várok, hogy feltárjam a világnak.

Ujjongjatok. Dicsőítsétek Fiamat, mert Miatta ajándékozom  az Új Paradicsomot, ahol az Általam Neki ígért Uralom fog kibontakozni.

A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett.

Hamarosan meg fog mutatkozni Hatalmam a maga teljes erejében és dicsőségében, hogy tanúja legyen a világ.

Én Vagyok a Kezdet. Én Vagyok a Vég. Új Királyságom, az Új Paradicsom, végül felváltja majd a régit. A földet beszennyezte Ádám és Éva bűne.

Az ember tökéletes teremtménysége megsemmisült, amikor a bűn véget vetett a halhatatlanság Adományának. Hamarosan Én visszarendezem mindazt, amit a sátán és az ő démonai által okozott fertőzöttség szennyezett be. Többé már nem lesznek a kísértés mesterei.

Én most el fogom küldeni Fiamat, hogy visszakövetelje a Számára teremtett Trónt.

Ádáz küzdelem folyik ezért a Trónért, de Hatalmam győzedelmeskedik, és minden csoda azért lesz, hogy visszahozza Családomat, biztonságban, Fiam Isteni Szent Szívéhez.

Ti, Gyermekeim, elveszettek vagytok, és szenvedtek. Én most elküldöm Fiamat, hogy megkezdvén a folyamatot, elvigyen benneteket a ti jogos otthonotokba.

Szeretlek benneteket, legdrágább Gyermekeim. Én sosem hagytalak cserben benneteket, bár bocsánatos lenne, ha ezt gondolnátok.

Hívva vagytok most. Senki sem lesz kizárva ebből a Mennyből jövő felhívásból.

Imádkozzatok, gyermekek, hogy mindenki válaszoljon majd Fiam Irgalmasságára.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.