RSS
 

Irgalmam Lángjai a Tűz Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan leereszkedni minden egyes lélekre

21 dec

2012. december 18. kedd, 19.30

Drága, szeretett leányom, itt az ideje, hogy minden egyes Követőm megértse, hogy Irgalmamat félelem nélkül kell elfogadni.

Én nem azért jövök, hogy bántsam vagy megítéljem Isten gyermekeit a Nagyfigyelmeztetés alatt. Én kizárólag azért jövök, hogy felkészítsem őket azáltal, hogy kinyilatkoztatom nekik az igazságot szívükben.

Csak akkor tudtok igazi örömet és békét érezni, ha bíztok Szeretetemben és Istenségemben. Ha hagyjátok, hogy a szíveteket a félelem ragadja meg, nem fogjátok tudni elfogadni Ajándékomat. Ujjongjatok, mert Én mindannyiatokat szeretlek.

Születésem ünneplésének ideje fontos, mivel egyre kevesebb nemzet tűri meg Nevemet. Amikor Születésemet ünneplitek, akkor elismeritek saját megváltásotokat.

Én nektek adtam a Szabadulás Ajándékát. Most osszátok meg az Igazságot másokkal, félelem nélkül szívetekben.

Amikor elérkezik az idő, hogy az egész világ tanúja legyen Második Eljövetelem nyilvános eseményének, akkor majd sajnálni fogjátok, hogy nem terjesztettétek Szavamat (Üzenetemet) az eltévelyedett lelkeknek.

Kérlek, készítsétek fel szíveteket és lelketeket, hogy azok megtisztulhassanak azon Ígéretemre várva, miszerint eljövök újra.

Használjátok fel ezt az időt az imádkozásra. Töltsétek időtöket családotokkal, és a hozzátok közelállókkal. Segítsetek a testileg-lelkileg bajba jutottakon.

Irgalmam Lángjai a Tűz Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan leereszkedni minden egyes lélekre. Nem szabad megtorpannotok a félelemtől, vagy aggódnotok. Én csak annyit kérek, hogy mindig álljatok készen.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért