RSS
 

Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra

08 dec

2012. december 3. hétfő, 19.05

Drága, szeretett leányom, Felszólítom az emberiséget, hogy – minden erejével és bátorságával – készüljön fel Nagy Irgalmasságomra.

Ti, akik alázatos szívűek és tiszta lelkűek vagytok, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azoknak a lelkéért, akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Mily nagyon szükségük van a ti imáitokra. Mennyire Szükségem van a ti szenvedésetekre. Mindkét ajándék – melyet ti Nekem ajándékoztok – segíteni fog megmenteni azokat, akik nem tudnak megmenekülni saját szabad akaratukból.

Amint Irgalmam Lángja kiárad az egész világra, sokan örvendezni fognak, de ez egy fájdalmas időszak azon bűnösöknek, akik – gőgjükből fakadóan – nem lesznek képesek Megbocsátásomat kérni.

Az ő megtisztulásuk fájdalmas lesz, és ez sok szenvedéssel fog járni az ő részükről, annak érdekében, hogy jóvátegyék bűneiket az Én Szememben.

Mennyire szét fog szakadni a gonosz emberek szíve, és rémülettel a lelkükben, sokuk fog kínok közepette térdre borulni Előttem. Hadd tudják meg, hogy – habár sok kínszenvedésen fognak keresztülmenni -, milliárdok válnak majd tiszta szívűvé és lelkűvé. Akkor majd teljes mértékben felkészültek lesznek Eljövetelem nagy napjára.

Leányom, Követőim megpróbáltatásai gyarapodni és fokozódni fognak a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Amikor ti felajánljátok Nekem az ilyen szenvedéseket, Én lelkek millióit fogom megmenteni. Kérlek, ne sajnáljátok Tőlem ezeket a gyötrelmeket, mert nagy csodák adatnak majd helyette azoknak a hálátlan embereknek, akiknek nincs szégyenérzet a szívükben azért a gonoszságért, amelyben bűnösek.

Senki sem lesz megkímélve lelke állapotának látványától, ahogyan az az Én Szememben tűnik.

Amikor ők meglátják lelkük szomorú állapotát, mélységesen szégyenkezni fognak. Azok, akik őszintén sajnálni fogják az Isten elleni vétkeiket, bocsánatot nyernek majd. Nekik keresztül kell majd menniük egy tisztulási folyamaton, melyet alázattal el kell fogadniuk.

Sok-sok lélek el fogja fogadni Irgalmas Kezemet, de azok a lelkek, akik halálos bűnt követtek el, ők olyan megátalkodottak lesznek, hogy kerülni fogják Irgalmamat. Az Imahadjárat ezen imáját kell imádkozni a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után.

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

„Ó, Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz mindannyiunknak, szegény bűnösöknek.

Világosítsd meg a kőszívűeket, akik oly kétségbeesetten keresik a vezetést.

Bocsásd meg nekik gonoszságaikat.

Segítsd meg őket Szereteted és Irgalmad által, hogy megtalálván azt szívükben, megragadják a Te nagy Ajándékodat, a Megváltás Ajándékát.

Esedezve kérlek, bocsáss meg mindazon lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

Borítsd be őket Fényeddel, Drága Jézus, hogy az vakká tegye majd őket a gonoszságra és az ördög kelepcéire, aki próbálja majd őket örökre elszakítani Tőled.

Könyörögve kérlek, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek a Te Nagy Irgalmasságodért.

Kérlek, hogy Te nyisd ki Királyságod ajtaját minden tévelygő lélek számára, akik a tehetetlenség és a reménytelenség állapotában bolyonganak a földön. Ámen.”

Menjetek, Tanítványaim, és kövessétek Útmutatásaimat, hogy felkészítsétek lelketeket Isteni Irgalmasságomra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.