RSS
 

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok.

20 dec

2012. december 16. vasárnap, 23.20

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim ne keltsenek félelmet barátaik és családjuk szívében a jelenleg neked adott Üzeneteimmel.

Én azért jövök most mindannyiatokhoz, a Mennyből szólva hozzátok, hogy felkészítselek benneteket.  Én ezt szeretettel és örömmel a Szívemben teszem.

Én azért jövök, hogy segítsek azoknak, akik hisznek Bennem, hogy készek legyenek majd befogadni Engem a kegyelem állapotában, mely szükséges ahhoz, hogy Velem együtt uralkodhassanak Királyságomban.

Én azért is jövök, hogy kérjem azokat, akik nem tudják megérteni Isten Teremtésének értelmét, különösen azokat a lelkeket, akik az emberi érvelést használják minden meghatározására az életükben. Ők csak abban hisznek, amit látnak, vagy amit meg tudnak tapintani. Ezek a lelkek el fogják fogadni a hazugságokat azoktól, akikről azt vélik, hogy tiszteletben kell tartani őket társadalmaikban és nemzeteikben. Mily könnyen megtévesztik őket az emberek hazugságai, és mennyire gyarlóak a tekintetben, hogy nem fogadják el Teremtésük Igazságát.

Az Én feladatom az, hogy segítsek mindannyiatoknak. Nem az, hogy megfélemlítselek titeket, hanem hogy közelebb vonjalak Magamhoz benneteket, hogy megvigasztalódjatok majd.

Királyságom a ti otthonotok. Ne érezzetek semmiféle kényszert családotok elutasítására, hogy egyesíthessétek szíveteket az Én szívemmel. Inkább hozzátok Hozzám családotokat imáitok által. Sokan bántani fognak benneteket, amikor hirdetitek Szavam (Üzenetem) Igazságát. De ez rendjén is van. Ne provokáljátok őket, és ne próbáljátok kényszeríteni őket akaratuk ellenére.  Én Védelmem Fényébe vonom majd őket, amikor imádkozzátok a Védettség Kegyelme Litániámat.

Én tele Vagyok szeretettel irántatok. Második Eljövetelem nagyon meg fogja vigasztalni azokat, akik hisznek Bennem. A többi lélek pedig imáitok által meg tud menekülni. Ezért készítelek fel most Én benneteket. Hogy mindannyian megmeneküljetek, hogy élvezhessétek az Új Eget és az Új Földet.

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok. Én véghezviszem a végső szövetséget, a végső korszakot, amely Atyám Akaratának beteljesülése lesz.

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én Vagyok a ti családotok, összeforrva Testemmel és Véremmel, Alázatosságommal, és Istenségemmel.

Legyetek nyugodtak, szeretett Követőim. Pihenjetek meg Vállamon, mert Szeretetem és Irgalmam nagyobb, mint ahogyan azt bármelyikőtök is gondolná. Ez az örvendezés, és nem a szomorkodás ideje, mert Én nektek adtam a Megváltás Ajándékát. Ez az Ajándék a tiétek, ahogyan a tévelygőké is. Mindenkié.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.