RSS
 

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma

25 dec

2012. december 22. szombat, 20.36

Drága, szeretett leányom, Karácsony Napja az Én Ajándékom az emberiségnek. Emiatt a nap miatt van az, hogy az örök élet lehetővé vált a halandó emberiség számára.

Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója, örömmel várlak mindannyiatokat, Isten gyermekeit, Királyságomba, melyet Atyám ígért oda Nekem.

Én ismeretlenül jöttem a világba, néhányak kivételével. Születésem megváltoztatta a jövőt. Ígéretemet elfogadták Követőim. Tudták, hogy Én majd eljövök újra, de fogalmuk sem volt róla, hogy mikor. Hallgatták Tanításaimat, habár sokuk tanulatlan ember volt. Szegények voltak, és egyszerű életet éltek. Mégis, ők voltak azok, akik örömmel fogadtak Engem.

Ugyanez igaz most is, amikor Én felkészítelek benneteket Második Eljövetelemre. Azok a lelkek, akik egyszerű szeretetet éreznek Irántam, ők lesznek azok, akik ki fogják tárni szívüket Hívásomra. És közületek az alázatos szívűek és tisztalelkűek lesznek azok, akik jelenkori Tanítványaimmá válnak. Csakúgy, mint amikor a földön Jártam, Általatok fogják meghallani és elhinni Szavamat.

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. Ámen.”

Menjetek most, és készüljetek. Mert az idő rövid, és még sok mindent meg kell tenni, hogy minden egyes lélek megmeneküljön.

Én Békét, Szeretetet és Örömet hozok nektek ezen a különleges napon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért