RSS
 

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most

23 dec

2012. december 19. szerda, 21.00

Drága, szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy gyarapodni fognak a kritikák ellened, valamint a jelenleg neked adott Szavam (Üzenetem) ellen.

Nem engedheted, hogy a zavaró tényezők és a kételyek, megakadályozzanak téged abban, hogy továbbadj minden egyes Szót, melyet Én adok neked. Az embereknek nem szabad kételkedniük a Mózes napja óta az utókorra hagyott próféciákban. Egyik prófécia sem tartalmaz valótlanságot.

Ne forduljatok el most, amikor Én kinyilatkoztatom a világnak a titkokat és az emberiségre vonatkozó Terveimet, melyek vissza voltak tartva egészen mostanáig. Mert Én be fogok mutatni nektek most sok elközelgő dolgot, melyekről nektek, Tanítványaim, értesülnötök kell, hogy ne mulasszatok el felkészülni Dicsőséges Visszatérésemre.

Senki se tagadja meg magától az örök élet ajándékát, melyet Én hozok. Nektek – akik szerencsések vagytok, hogy beléphettek az Új Korszakba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik majd – az Igazság Útját kell követnetek.

Most annak az ideje van, amikor a Belém, a ti Megváltótokba vetett hiteteket valóban kétségbe vonják, és próbára teszik. Hamarosan fenyegetéssel fognak kényszeríteni benneteket, hogy utasítsátok el Üzeneteimet. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy rákényszerítsenek benneteket, hogy utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet), és hogy az Igazságot eretnekségnek nyilvánítsátok.

Fordítsátok most elméteket Születésem felé; Tanításaim felé, melyeket Én adtam az emberiségnek, hogy megtanulhassák, hogyan készítsék fel lelküket; Kereszthalálom által, az emberiség megváltásáért hozott Áldozat felé.

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most.

Én vagyok a Világosság, mely beragyogja az utat, melyet járnotok kell. Ezen út mindkét oldalán gonosz lelkek fognak cibálni, gyötörni benneteket, próbálnak majd rávenni titeket, hogy menjetek vissza azon az úton, amelyen jöttetek, vissza a sötétségbe. A gonosz lelkek ezt majd mások gúnyolódásai által teszik, akik ízekre szednek majd benneteket ezen Üzenetek iránti hűségetek miatt.

Maradjatok csendes elmélkedésben, olvassátok Igémet, és érezzétek Jelenlétemet. Hadd nyugtassa meg Szentlelkem szíveteket, és érezzétek, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket. Amint szenvedésetek fokozódik ezen Küldetés miatt, tudnotok kell, hogy teljes egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Soha ne adjátok fel. Soha ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Engedjétek, hogy Átölelhesselek benneteket, megadván nektek a szükséges bátorságot ahhoz, hogy folytassátok ezt a küldetést Velem, addig a napig, míg El nem jövök megjutalmazni benneteket.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.