RSS
 

Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a bűnöktől, melyek fogva tartanak benneteket

18 dec

2012. december 15. szombat, 21.45

Drága, szeretett leányom, Szeretném elérni közületek azokat, akik most gondterheltek vagytok életetekben.

Hívlak benneteket, akik mély bűnben vagytok, és kétségbeesetten, folyamatosan keresitek a megnyugvást, amiatt a kín miatt, amelyben vagytok. Lehet, hogy súlyos bűnt követtetek el, mint amilyen a gyilkosság, az abortusz, az erőszak, a szexuális elfajzás, vagy esetleg belekóstoltatok az okkultizmusba, de nem tudjátok, hogy csak annyit kell tennetek, hogy Hozzám fordultok, és megkértek Engem, hogy segítsek nektek?

Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a bűnöktől, melyek fogva tartanak benneteket. Ezek a bűnök száműzhetőek életetekből. Csak bátorság kell hozzá. Ne feledjétek, hogy nincs egyetlen bűn sem, kivéve a Szentlélek elleni káromlás bűne, ami alól Én nem foglak feloldozni benneteket.

Nem az gátol benneteket Bocsánatom keresésében, hogy a bűnösök nem tudnak megmaradni hosszú ideig a kegyelem állapotában. Hanem maga a gondolat, miszerint Én soha nem tudnék megbocsátani nektek, az tart távol benneteket Tőlem. Irgalmam oly hatalmas, hogy az megadatik majd azoknak, akik kérik azt.

Hívlak mindannyiatokat, akik bizonytalanok vagytok Létezésemet illetően. Kérlek, bízzatok Bennem. Azáltal, hogy megbíztok Bennem, hogy beszélgettek Velem, és hogy kértek Engem, hogy bocsássak meg nektek, meg fogjátok kapni az áhított választ.

Én válaszolni fogok, és ti érezni fogjátok ezt a szívetekben, amikor imádkozzátok az Imahadjárat imáját, Irgalmam Kegyelméért a nyomorult bűnösök számára.

Imahadjárat (89) Ima a Nyomorult Bűnösök számára

„Drága Jézus, segíts meg engem, szegény nyomorult bűnöst, hogy bűnbánattal lelkemben járuljak Eléd.
Tisztíts meg engem a bűnöktől, melyek tönkretették az életemet.
Add meg nekem a bűn rabláncaitól mentes új élet ajándékát és a szabadságot, melyektől bűneim megfosztanak engem.
Újíts meg engem Irgalmasságod Fényében.
Ölelj Szívedre engem.
Hadd érezzem Szeretetedet, hogy közel kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra lobbanjon.
Irgalmazz nekem, Jézus, és óvj meg engem a bűntől.
Tégy engem méltóvá arra, hogy belépjek a Te Új Paradicsomodba. Ámen.”

Ne feledjétek, nem azért részesülnek a lelkek a kiengesztelődésben, mert méltóak arra, hogy belépjenek Királyságomba. Hanem azért, mert Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg tudok menteni minden egyes bűnöst, ha csak a kellő bátorságra jutnának, hogy kérjék Segítségemet.

Én el nem múló szenvedéllyel szeretlek mindannyiatokat. Soha ne utasítsátok vissza Szeretetemet és Irgalmamat, mert ezek nélkül tovább süllyedtek a bűnbe, és elveszettek maradtok Számomra.

Amikor imádkozzátok ezt az imát, Én oly módon fogok válaszolni, hogy nagyon nehéz lesz számotokra, hogy újfent elforduljatok Tőlem.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért