RSS
 

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.20

Drága, szeretett leányom, Engem könnyű szeretni. Nem kell jártasnak lennetek a Szentírásban. Csak a következőt kell tennetek.

Hívjatok Engem, még ha kétségeitek is vannak Létezésemet illetően. Én majd váratlanul eltöltelek benneteket Jelenlétemmel. Egy még sosem érzett Szeretetet fogtok érezni. És akkor tudni fogjátok az Igazságot.

Én valóságos Vagyok. Én itt Vagyok, és mindannyiatokat Szeretlek. Igaz szeretet járja át szíveteket, a ragaszkodás erőteljes érzésével. Ez egy kétirányú ajándék. Szeretni fogtok Engem, és csodálkoztok majd, hogyan lehetséges ez?

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni. Azoknak, akik továbbra is eltévelyegnek Tőlem, nektek csak hívnotok kell Engem, hogy megvilágosíthassam lelketeket.

Születésem, Atyám emberiség iránti Szeretetének bizonyítékát harangozta be. Ő, az irántatok való Szeretete miatt küldött el Engem, a ti Megváltótokat.

A szeretet nem olyasmi, amit valaha is természetesnek kellene vennetek, mivel ez Isten legnagyobb Ajándéka. A szeretet felülmúl minden más érzést, és legyőzheti a gonoszságot, ha csak befogadnátok a szeretetet.

Szeretetem Lelke, Védelmem, beburkol benneteket ebben a különleges időszakban. Ti az Enyéim vagytok. Én a ti szívetekben Vagyok. Csak engednetek kell, hogy Szeretetem eltöltsön benneteket, mert ha megteszitek, igaz békességet fogtok érezni.

Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért