RSS
 

A Zsidók – minden nemzetben lévő – ellenségei egységben összegyűlnek majd, hogy szétmorzsolják Izraelt

06 dec

2012. november 30. péntek, 22.20

Drága, szeretett leányom, hamarosan nyilvánvalóvá válnak az Ószövetségben megjövendölt, a Zsidók sorsára vonatkozó próféciák.

Választott népem szenvedni fog

A Zsidók – akik elutasították az Istennel való Szövetséget, melyet Mózes fektetett le – szenvedni fognak, mint ahogy évszázadok óta szenvednek. Őseik földje feletti uralmukat el fogják veszíteni, és az egyetlen megoldás az lesz, hogy aláírnak egy szerződést, mely szerint ők az Antikrisztus rabszolgáivá válnak majd. Választott népem szenvedni fog, ahogy Én is szenvedtem, és csekély irgalmat fognak gyakorolni irányukba.

A Zsidókkal szembeni bánásmód rosszabb lesz, mint amit irányukba mutattak a II. Világháború alatt zajlott népirtás során.

Izraelben lesz a Szorongattatás – a megjövendöltek szerint – egyértelműen látható.

Izrael miatt lesz az, hogy a háborúk fokozódni és terjedni fognak, amikor már nehéz lesz megállapítani, hogy ki az igazi ellenség.

Nem sokkal ezután aláírásra kerül majd a békeszerződés, és a béke embere a világ színpadára fog lépni.

Az Európai Unió meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát

A tízszarvú fenevad, azaz az Európai Unió, meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát.

Most itt az idő, hogy felkészüljünk példátlan kegyetlenségükre, amely a Kereszténység eltörléséhez fog vezetni.

Mennyire büszkék lesznek, amikor a közöttük megbújt kicsi fel fog emelkedni, és büszkélkedni fog hatalmával. Ők üdvözölni fogják az új egyház kijelölt vezetőjét, és az ő hatalma el fog terjedni az egész világon.

Hatalma gyorsan fog fejlődni, és ti, felszentelt Szolgáim, akik nem fogadjátok el ezen prófécia Igazságát, nektek tudnotok kell a következőt.

Ha alkalmazkodtok Róma – a hazug és az Antikrisztus szolgái által hatalmába kerített város – új törvényeihez, akkor ennek az új uralmi rendszernek a rabjaivá fogtok válni. Amikor azt látjátok, hogy a Szent Eucharisztia Szentségét módosítják, és a felismerhetetlenségig megváltoztatják, akkor tudnotok kell, hogy ez lesz a ti lehetőségetek, hogy hátat fordítsatok ennek a gonosz uralmi rendszernek.

Egyházam tévedhetetlen, és tévedhetetlen is marad. Ugyanakkor, ha Egyházamon belül mások lázadnak Tanításaim ellen, és megváltoztatják a Szentáldozást, ők száműzve lesznek Egyházamból. Az új uralmi rendszer, mely nem Istentől való, nem lesz tévedhetetlen, mert az nem az Igazságot fogja képviselni. A Keresztények csak Tanításaimat követhetik.

Ha ti egy ember alkotta vallást követtek, nem nevezhetitek magatokat Keresztényeknek. Bárki, aki az állítja, hogy Egyházam tévedhetetlen, annak igaza van.

Bárki, aki azt állítja, hogy egy új egyházhoz tartozik, amelyben Tanításaimat megmásították, és Szentségeimet eltörölték, az hazugságban fog élni.

Ez egy nagyon nehéz időszak lesz Felszentelt Szolgáim számára, mert nekik az Egyházam által lefektetett Törvényeket kell követniük. Én most azt mondom nektek, hogy továbbra is ezt kell tennetek. De amint meggyalázták Szentségeimet, csak az Én Igaz Egyházamat kövessétek. Akkor már csak az Igazságot követő szolgák formálhatnak jogot arra, hogy vezessék Népemet az Általam – a földön töltött Időm során – lefektetett útmutatásoknak megfelelően.

A Pogányság Felemelkedése

A pogányság felemelkedése végig fog söpörni a földön, és nyomában egy hamis nyugalom teremtődik majd. Akkor majd látni fogjátok a hírességek ajnározásának, a new age spiritualizmus iránti fanatikus rajongásnak, és a sátánimádatnak a növekedését, mintegy a modern pszichoterápiának álcázva. Ekkor az önimádat lesz a legfontosabb tulajdonság, amire törekednek.

Ahogy fokozódik az Armageddon Csatája, úgy fog nőni a szexuális erkölcstelenség

Az abortusz és a gyilkosság olyannyira gyakori lesz, hogy sokan immunissá válnak bárminemű együttérzésre azok iránt, akik védtelenek.

Ezidő alatt Hadseregem rettenthetetlenül fogja folytatni – küldetése során – a lelkek megmentését. Semmi sem fogja megállítani őket, és minden egyes imában töltött órájukra, Én mérsékelni fogom ezen szenvedések nagy részét a világban.

A Zsidóknak Én a következőt mondom. Azért szenvedtetek, mert nem hallgattatok Isten Szavára, melyet a próféták által adott. Azonban, ti hamarosan el fogjátok fogadni végül az Igaz Messiást. Akkor majd ti is csatlakozni fogtok Hadseregemhez, amint az Antikrisztus elleni győzelem felé menetel.

Szenvedni fogtok, ahogy Én szenvedtem, mert ez meg lett jövendölve. Dávid Háza győzedelmeskedni fog azon a napon, amikor Én feltámasztom hamvaiból az Új Jeruzsálemet. Amint Új Királyságom felemelkedik, a pogány világ királya és az ő szolgái hamuvá lesznek.

Közel van Ígéretem, miszerint eljövök, hogy Atyám Királyságába vigyelek benneteket. Én Szeretetemet és Hűségemet ígérem nektek, mint a ti megígért Messiásotok, akit oly régen megígértek nektek. Ez a ti örökségetek. Ti nem Engem – a ti Jézusotokat – utasítottatok el Keresztre feszítésemkor. Ti Istent utasítottátok el.

Én Isten Vagyok. Én vagyok számotokra az út az Új Paradicsomba való belépéshez. Fogadjátok el Kezemet, mert Én szeretlek benneteket, Én Megbocsátok nektek. Ti az Én Népem vagytok, és Én eljövök értetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.