RSS
 

A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében

12 dec

2012. december 9. vasárnap, 19.00

Drága, szeretett leányom, Én nem szeretném megijeszteni Követőimet, hanem inkább bizonyítani szeretném azt a Szeretetet és Könyörületet, melyet Én érzek a Szívemben minden férfi, nő és gyermek iránt.

Isten minden egyes gyermeke iránti – azok iránti is, akik ellenszegülnek Isten Igéjének – Szeretetemből fakadóan Én be szeretném borítani őket Irgalmam Lángjával.

Ti, mindannyian, álljatok készen, mert hamarosan tanúi lesztek Isten Hatalmának és az Ő Isteni Beavatkozásának a világban, amikor Ő mindent, ami létezik, le fog állítani 15 percre.

A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében.

Számotokra, akik a kegyelem állapotában vagytok, ez az Irántam, a ti Jézusotok iránt való szeretet, együttérzés és öröm érzése lesz.

Ti, akik a bocsánatos bűn állapotában vagytok, a Tisztítótűz kínját fogjátok érezni, de hamar meg fogtok tisztulni, és akkor egy mély békét és szeretetet fogtok érezni a szívetekben Irántam.

Ti, akik halálos bűnben vagytok, meg fogjátok tapasztalni azt a nyomorúságot és kínt, mintha már a pokol tüzébe hullottatok volna.

Néhányan közületek, akik a bűn ilyen állapotában vagytok, Megbocsátásomért fogtok esedezni, és Kegyelmemet kéritek, hogy abbamaradjon belső szenvedésetek. Ezt Én meg fogom adni nektek, ha őszinte bűnbánatra tudtok jutni szívetekben, és el tudjátok fogadni bűneiteket, melyek szörnyű fájdalmat és szenvedést okoznak Nekem, mert azok sértik Istent.

Aztán ott lesznek azok a szegény szerencsétlen lelkek, akik le fognak köpni Engem, harcolni fognak Ellenem, majd aztán hátat fordítanak. A rémület, amit érezni fognak, abból fakad majd, hogy lelküket megfertőzte a sátán.

Ők nem bírják majd elviselni a kínt, amikor látják Világosságomat, és a gonosz karjaiba fognak rohanni, akinek sötétsége vigaszt nyújt nekik.

Végül ott lesznek azok, akik azonnal meg fognak halni az általuk átélt sokkhatás következtében. Kérlek, imádkozzatok ezekért a lelkekért minden nap, mert imáitok által belépést nyernek Királyságomba.

Ez az egyik legnagyobb csoda, ami valaha adatott Isten gyermekeinek.

Ezen esemény során számotokra történő Kinyilatkoztatásom rá fog ébreszteni benneteket arra a tényre, hogy hamarosan beteljesedik azon Ígéretem, miszerint visszajövök megmenteni az emberiséget, hogy örökölhesse a rá váró Dicsőséges Életet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért