RSS
 

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként

12 dec

2012. december 8. szombat; 11.40

Drága, szeretett leányom, ahogyan Atyám felkészítette a világot Első Eljövetelemre, úgy készíti fel Ő most is Gyermekeit Második Eljövetelemre.

Az egész Menny örvendezett, amikor Megszülettem, mert tudták, hogy Én azért küldettem, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. Most az angyalok és a szentek teljes hierarchiája örvendezik, mert már folynak az előkészületek a világ felkészítésére, hogy ismét örömmel fogadjanak Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát.

Csak Atyám ismeri az időpontokat, de azt Elmondhatom nektek, hogy Második Eljövetelem nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után fog bekövetkezni.

Ez az az időszak, melyre Atyám türelmesen várt. Végül Atyám a fenevadat és az ő démonait – akik körüljárnak a világban, gyötörvén az Ő gyermekeit – a pokol mélyére taszíthatja.

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként.

Ez elengedhetetlen, mert ez azt fogja jelenteni, hogy sokan fogják keresni a megbocsátást bűneikért; akik máskülönben nem keresnék.

A földrengések, a viharok, az áradások és a szokatlan időjárás, együttesen meg fogják tisztítani a földet a méregtől. A föld, a tenger és a levegő szintén meg lesz tisztítva, hogy készen álljanak az Új Paradicsomra, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad majd.

Minden gondosan meg van szervezve, Atyám Isteni Tervei szerint. Az emberek körében alig ismeretesek azok az Isteni Törvények, melyek Atyám Királyságát kormányozzák a földön és a Mennyben.

Sokat tanultatok prófétáim és Tanításaim által. Mégis sok minden rejtély maradt számotokra. Amikor idővel a misztériumok kinyilatkoztatásra kerülnek számotokra, majd akkor fogjátok megérteni az emberi szenvedés értelmét.

Közületek sokan, tanult istentudókként, amennyire csak tudjátok, betartjátok az Általam lefektetett Törvényeket.

Tudnotok kell, hogy a Szeretet, melyet Isten érez az Ő gyermekei iránt, felülmúl bármilyen teológiai érvelést.

Ugyanez igaz az egyszerű lélekre, aki igaz szeretetet érez – anélkül, hogy elemezné, miért – Irántam, az ő szeretett Jézusa iránt. 

Ha bíztok Bennem, és elfogadjátok, hogy Szeretetem Irgalmas és Türelmes, akkor tudjátok, hogy Én be fogom teljesíteni az Atyám által tett Ígéreteket.

Az Ő Isteni Akarata be fog teljesedni végül. Csak az Ő Akarata tudja biztosítani a békét Gyermekei körében. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy az Ő valamennyi Teremtménye szeretni fogja Őt, el fogja fogadni az Ő Szeretetét és Ajándékát, amelyekkel Ő el szeretné halmozni Gyermekeit.

A világ csak egy töredékét látta az Atyám által teremtett csodáknak.

Az Ő gyermekei még nem látták az Ő Királyságának Igazi Dicsőségét, mely rájuk vár.

A megannyi fájdalom és szenvedés után – melyet a sátán vezette bukott angyalok mértek a gyűlölet által a földre – most minden meg fog oldódni.

A végső harc azt fogja eredményezni, hogy a gonosz elpusztítása véglegesen befejeződik.

A Nagyfigyelmeztetés egy Csoda, melyet Atyám hagyott jóvá, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb Gyermeke beléphessen az Én Új Királyságomba.

A hitehagyás (aposztázia), és a megtévesztett felszentelt szolgák által, az elmúlt negyven évben terjesztett dogmatikus tévedések miatt, ez az egyetlen módja az emberiség gyors egyesítésének.

A világ népességének jelenlegi mérete alapján milliárdok menekülhetnek meg ezen Csoda, a Lelkiismeret Átvilágításának Csodája által.

Ahogy most az idő halad a Nagy Szorongattatás felé, Én, az Isten Báránya ki fogom nyilatkoztatni a világnak, a Jánosnak adott Pecsétek valódi jelentését.

Az Igazság Könyve Isten Igéje, mely már megadatott az emberiségnek ezidáig is, Atyám Könyve által. Az emlékezteti Isten Gyermekeit az Igazságra, mivelhogy oly sokan elfelejtették azt.

Ez ki fogja nyilatkoztatni a végidők néhány misztériumát is, ahogy Dánielnek adatott, hogy mindannyian készen álljatok az Új Paradicsomba való belépésre, saját szabad akaratotokból.

Ne utasítsátok el az Igazságot, ahogy az most nektek adatik, mert az olyan lenne, mint amikor egy beteg ember visszautasítja a betegsége gyógykezelését. Az Igazság nélkül nem lesztek felkészültek arra, hogy belépjetek az Én Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.