RSS
 

A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve.

20 dec

2012. december 17. hétfő, 12.15

Drága, szeretett leányom, váratlan lesz az a nap, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem az Atyám által nekem ígért Örökséget.

Bár Én felkészítem az egész emberiséget erre a nagy eseményre, mégis váratlanul érkezik majd el az a nap. Közel az idő, hogy a fenevad a pokolba vettessen, és akkor a tizenkét nemzet élvezni fogja a békét és az egységet.

Ez idő alatt a Mennyei szentek, és mindazok, akik az Én Kegyelmemben haltak meg, felemeltetnek majd az igazakkal együtt, akik túlélik majd a Szorongattatást. Mindenki fel fog támadni, és meg fogja kapni a tökéletes test Adományát, mellyel legyőzi majd a halált, mely Ádám bűne óta ismert az emberiség számára. Élvezni fogják a békét, és a jólétet Lelki Uralkodásom alatt mindaddig, míg Királyságom át nem kerül Atyám kezébe.

Ez lesz az első feltámadás, majd ezt fogja követni a tökéletes harmónia ezer éves uralma, Atyám Isteni Akarata szerint.

Ez idő alatt, a bűnösök, akik megtagadtak Engem, szenvedni fognak. A Második Feltámadásról nem tud az emberiség, és a részletek sem lettek kinyilatkoztatva még senki másnak, Dániel prófétán és János apostolon kívül.

Ezek a titkok ki lesznek nyilatkoztatva, idővel, mert ezeket nem kell tudnotok most.

Isten Hatalma meg fog nyilvánulni, amikor a lelkek megmeneküléséért vívott csata sikerrel jár. A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve. Ez az Én Ígéretem. Én be fogom teljesíteni az Atyám által meghatározott próféciákat.

Azok közöttetek, akik össze vagytok zavarodva, ne féljetek. Most már minden az Én Szent Kezemben van, de legyetek nyugodtak, csak a bűnbocsánat számít. Ez akkor lesz, amikor valamennyien kéritek Tőlem a Jóvátétel Ajándékát. Ez ilyen egyszerű.

Irántam való szeretetetek meg fogja hozni az Élet Ajándékát. A halálnak, mint tudjátok, nem lesz hatalma felettetek, és nem fog a markában tartani benneteket, soha többé. Jövőtök olyasvalami, amit szívetekben örömmel kell várnotok, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra méltó lelkekre hagyományozódik majd ilyen gazdagság. Legyetek nyugodtak. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem. Csak ez számít.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.