RSS
 

Archive for december 28th, 2012

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban

28 dec

2012. december 25. kedd; 19.20

Drága, szeretett leányom, a világnak szánt Üdvösség Tervem kezdetét vette az Én Időm szerint, 2012. december 22-én.

A világnak ezen ideje az Enyém, amikor is Én összegyűjtöm Isten valamennyi gyermekét, egyként, ahogy a nagy csata elkezdődik.

A nagy szorongattatás időszaka még egy ideig tartani fog. A háborúk fokozódni és terjedni fognak, mígnem bejelentik a nagy háborút, és a világ meg fog változni.

Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Készen kell állnotok erre, és elfogadónak kell lennetek, mert mindezeknek meg kell történniük Második Eljövetelem előtt.

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban.

Az egész éghajlat kezd megváltozni majd, és időjárásotok oly módon fog változni, amely szokatlannak és különösnek tűnhet számotokra.

Itt az idő mindazok számára, akik már felnyitották szemüket az Igazságra, hogy a Hozzám vezető utat tervezzék, hogy mindenkit Szent Karjaimban üdvözölhessek.

Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent enyhíteni fog, valamint imáitok mérsékelni tudnak, és fognak is sok ilyen dolgot, és sok – a fenevad által tervezett – szörnyűséget.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát

28 dec

2012. december 24. hétfő, 18.00

Gyermekem, az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát.

Ezt a kisdedet – bármely más édesanyához hasonlóan – szenvedéllyel szerettem. De egy rendkívüli kegyelemben is részesített engem Atyám. A védelem kegyelmében. Kezdettől fogva különleges módon oltalmaztam Fiamat. Tudtam, hogy Ő a megígért Messiás, és ezért egy nagyon különleges feladatot kaptam, habár sejtelmem sem volt arról, hogy ez mekkora felelősséggel jár majd.

Eleinte nem volt tudtomra adva, hogy meg fogják ölni Fiamat, a Megváltót, akit Isten azért küldött, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől. Küldetésem ezen része szörnyű sokként ért, és fájdalmam leírhatatlanul mély volt.

Fiam által, Őbenne és Ővele szenvedtem. Még ma is érzem az Ő fájdalmát, és afeletti bánatát, hogy nem hisznek Fiam Létezésében, ma a világban. Mint az Üdvösség Anyja, feladatom az, hogy segítsem Fiamat, a lelkek megmentésére irányuló Tervében.

Ez az özönvíz ideje; ez a gyors és hirtelen változás ideje. Amint háborúk törnek ki majd, és egy nagy háború alakul ki a hamvakból, Isten Tervének irama gyorsulni fog, hogy ráébresszen minden nemzetet és rasszt az Ő Jelenlétére.

Gyermekem, kérlek, imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, mert sírok ma. Könnyeim, melyeknek épp most voltál tanúja, azokért a lelkekért hullnak, akik nem ismerik majd el Fiamat. Azok a Keresztények szomorítják el Őt a leginkább, akik azt mondják, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint Megváltót, ugyanakkor megsértik Fiamat azzal, hogy nem imádkoznak Hozzá.

Az ateizmus terjedése olyan, mint egy, a világon végigsöprő szörnyű járvány. Isten nem merült feledésbe, hanem tudatosan vetik el az Ő Létezését. Törvényeit betiltották országaitokban. Egyházait nem tisztelik. Az Ő felszentelt szolgái túl félénkek, és nem elég bátrak ahhoz, hogy hirdessék az Ő Szent Igéjét.

A világ most meg fog változni, mind fizikailag, mind szellemileg. A megtisztítás elkezdődött. A csatát a gonosz követői és Isten Maradék Egyháza vívja majd egymással.

Nektek, akik Fiamhoz hűségesek vagytok, mindig hívnotok kell engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy szeretett Fiamnak szentelhesselek benneteket, annak érdekében, hogy megadja nektek az olyannyira szükséges kegyelmeket. Jézus Krisztus katonájaként legyetek felkészülve. Fegyverzeteteket erősebbé kell tenni, mert szerepetek egy keresztes lovagéhoz hasonló, és nektek a hatalmas kegyetlenség és igazságtalanság ellen kell majd menetelnetek.

Menjetek békével gyermekek, és folytassátok a napi imádkozást, ahogy a változások megkezdődnek, hogy az emberiség megmentése megvalósulhasson.

Minden Atyám Szent Akarata szerint fog beteljesedni, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Nektek, gyermekeim, akik segítségemet kéritek, nagy védelmet fog nyújtani nemzetetek számára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy