RSS
 

Archive for december 23rd, 2012

Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett

23 dec

2012. december 20. csütörtök, 19.15

Legdrágább leányom, kérem minden Gyermekemet, hogy őrizzék meg egyetlen Fiam, Jézus Krisztus nevét, és mutassanak Iránta olyan tiszteletet, melyet Ő az emberek között kapott.

Angyalaim, Szent Királyságomban, zengenek és örvendeznek az Irgalom miatt, mely Fiam által mindenkinek megadatik.

Ez a hatalmas Isteni Ajándék azért lesz, hogy legyőzze a sötétséget, mely ráborul a világra. Az Én Isteni Beavatkozásom által, Én meg fogom tudni menteni Gyermekeim többségét.

Az emberiség történelmében fordulópont ez a Karácsony, mely a nagy örvendezés ideje, amikor a Megváltó születését ünneplitek, akit Én adtam a világnak.

Mint Atyátok, Én megáldalak benneteket mind, és mély könyörülettel ajándékozom az Irgalmasság eme hatalmas Ajándékát. Én egybegyűjtelek benneteket, minden Teremtményemet, hogy meg tudjalak tisztítani titeket minden kételytől, minden bűntől, és minden – Királyságom Törvényei elleni – káromlástól.

A világ eme nagy megtisztulása eltart majd egy ideig, de Én fel fogom gyorsítani az üldöztetés ezen idejét.

A Törvényeimet el nem fogadó, korrupt kormányok keze általi szenvedésetek nehéz lesz, de nem fog túl sokáig tartani.

Én fogok adni időt valamennyi Ellenségemnek, hogy megnyissák szemüket a dicsőséges Paradicsom Igazságára, melyet már Várok, hogy feltárjam a világnak.

Ujjongjatok. Dicsőítsétek Fiamat, mert Miatta ajándékozom  az Új Paradicsomot, ahol az Általam Neki ígért Uralom fog kibontakozni.

A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett.

Hamarosan meg fog mutatkozni Hatalmam a maga teljes erejében és dicsőségében, hogy tanúja legyen a világ.

Én Vagyok a Kezdet. Én Vagyok a Vég. Új Királyságom, az Új Paradicsom, végül felváltja majd a régit. A földet beszennyezte Ádám és Éva bűne.

Az ember tökéletes teremtménysége megsemmisült, amikor a bűn véget vetett a halhatatlanság Adományának. Hamarosan Én visszarendezem mindazt, amit a sátán és az ő démonai által okozott fertőzöttség szennyezett be. Többé már nem lesznek a kísértés mesterei.

Én most el fogom küldeni Fiamat, hogy visszakövetelje a Számára teremtett Trónt.

Ádáz küzdelem folyik ezért a Trónért, de Hatalmam győzedelmeskedik, és minden csoda azért lesz, hogy visszahozza Családomat, biztonságban, Fiam Isteni Szent Szívéhez.

Ti, Gyermekeim, elveszettek vagytok, és szenvedtek. Én most elküldöm Fiamat, hogy megkezdvén a folyamatot, elvigyen benneteket a ti jogos otthonotokba.

Szeretlek benneteket, legdrágább Gyermekeim. Én sosem hagytalak cserben benneteket, bár bocsánatos lenne, ha ezt gondolnátok.

Hívva vagytok most. Senki sem lesz kizárva ebből a Mennyből jövő felhívásból.

Imádkozzatok, gyermekek, hogy mindenki válaszoljon majd Fiam Irgalmasságára.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most

23 dec

2012. december 19. szerda, 21.00

Drága, szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy gyarapodni fognak a kritikák ellened, valamint a jelenleg neked adott Szavam (Üzenetem) ellen.

Nem engedheted, hogy a zavaró tényezők és a kételyek, megakadályozzanak téged abban, hogy továbbadj minden egyes Szót, melyet Én adok neked. Az embereknek nem szabad kételkedniük a Mózes napja óta az utókorra hagyott próféciákban. Egyik prófécia sem tartalmaz valótlanságot.

Ne forduljatok el most, amikor Én kinyilatkoztatom a világnak a titkokat és az emberiségre vonatkozó Terveimet, melyek vissza voltak tartva egészen mostanáig. Mert Én be fogok mutatni nektek most sok elközelgő dolgot, melyekről nektek, Tanítványaim, értesülnötök kell, hogy ne mulasszatok el felkészülni Dicsőséges Visszatérésemre.

Senki se tagadja meg magától az örök élet ajándékát, melyet Én hozok. Nektek – akik szerencsések vagytok, hogy beléphettek az Új Korszakba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik majd – az Igazság Útját kell követnetek.

Most annak az ideje van, amikor a Belém, a ti Megváltótokba vetett hiteteket valóban kétségbe vonják, és próbára teszik. Hamarosan fenyegetéssel fognak kényszeríteni benneteket, hogy utasítsátok el Üzeneteimet. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy rákényszerítsenek benneteket, hogy utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet), és hogy az Igazságot eretnekségnek nyilvánítsátok.

Fordítsátok most elméteket Születésem felé; Tanításaim felé, melyeket Én adtam az emberiségnek, hogy megtanulhassák, hogyan készítsék fel lelküket; Kereszthalálom által, az emberiség megváltásáért hozott Áldozat felé.

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most.

Én vagyok a Világosság, mely beragyogja az utat, melyet járnotok kell. Ezen út mindkét oldalán gonosz lelkek fognak cibálni, gyötörni benneteket, próbálnak majd rávenni titeket, hogy menjetek vissza azon az úton, amelyen jöttetek, vissza a sötétségbe. A gonosz lelkek ezt majd mások gúnyolódásai által teszik, akik ízekre szednek majd benneteket ezen Üzenetek iránti hűségetek miatt.

Maradjatok csendes elmélkedésben, olvassátok Igémet, és érezzétek Jelenlétemet. Hadd nyugtassa meg Szentlelkem szíveteket, és érezzétek, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket. Amint szenvedésetek fokozódik ezen Küldetés miatt, tudnotok kell, hogy teljes egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Soha ne adjátok fel. Soha ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Engedjétek, hogy Átölelhesselek benneteket, megadván nektek a szükséges bátorságot ahhoz, hogy folytassátok ezt a küldetést Velem, addig a napig, míg El nem jövök megjutalmazni benneteket.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy